I annonssamarbete med TESSIN

Annons De ekonomiska konsekvenserna av Coronautbrottet har redan visat sig ha långtgående effekter på världens aktiemarknader. Nedgångarna har varit betydande och osäkerheten hos aktieinvesterare stor. Återigen gör sig historien påmind om vikten av att sprida sina investeringar för att skydda sig mot marknadens svängningar.

Den moderna finansmarknaden är djupt sammanflätad och global, och alltmer känslig för utomstående faktorer. Coronaviruset är bara ett exempel på hur riskfylld och ombytlig aktiemarknaden kan vara. Att sprida riskerna genom att öppna investeringsportföljen för tillgångsslag utanför börsen rekommenderas ofta som ett sätt att jämna ut svängningarna.

Att investera i säkerställda fastighetslån via Tessin är ett sätt att kombinera förhållandevis låg risk med hög avkastning. På Tessins plattform presenteras investeringsmöjligheter i form av räntebärande lån. Till skillnad från fastighetsfonder avgörs avkastningsnivån inte av några värdeökningar i underliggande fastigheter utan av vilken ränta fastighetsutvecklaren är villig att betala. Till skillnad från aktieinvesteringar är fastighetslånen på Tessin är skyddade, helt eller delvis, av säkerheter såsom fastighetspant och borgen.

Ny investeringsprodukt sänker trösklarna för riskspridning

Tessins investeringserbjudanden täcker en stor del av fastighetsmarknaden och har genom åren blivit en uppskattad investeringsform. Sedan 2019 erbjuder Tessin även färdigpaketerade låneportföljer som hjälper investerare att sprida kapitalet, och därmed även risken, över ett flertal säkerställda lån. Nyligen släpptes ett nytt portföljerbjudande som sänker trösklarna för riskspridning ytterligare.

Läs mer om låneportföljerna här!

Den senaste låneportföljen innehåller sex olika lån säkerställda med fastighetspant, vilket ger en bra grundtrygghet i produkten. Det lägsta investeringsbeloppet som kan placeras i låneportföljen är 10 000 kronor och avkastningen beräknas till cirka åtta procent per år.

”Målet med låneportföljerna är att sänka trösklarna för riskspridning. Om man hade investerat i samma lån separat hade det krävts minst 300 000 kronor. Vår förhoppning är att kunna erbjuda fler liknande investeringsmöjligheter framöver” berättar Tessins vd Jonas Björkman.

Erbjudandet finns tillgängligt under en begränsad period, men du kan fortfarande anmäla ditt intresse genom att reservera andelar i projektet. Läs mer om det aktuella erbjudandet och skapa ett konto på Tessins plattform för att ta del av fler fastighetsrelaterade investeringsmöjligheter.

 

Av: Tessin

Detta är en annons från Tessin och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i projekten kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.