SAGAX: SPÅR FÖRVALTNINGSRESULTAT 3,6 MDR KR 2023

2023-02-17 10:05:49

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Sagax räknar med att förvaltningsresultatet 2023 uppgår till 3,6 miljarder kronor.

Det framgår av bokslutsrapporten.

Prognosen avser resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser.

För helåret 2022 ökade förvaltningsresultatet till 3.339 miljoner kronor (2.805).Direkt-SE