Aktie Fastighetsbolaget Sagax avyttrar 36 fastigheter i Spanien till Coop Group, ett av Schweiz största detalj- och grossistföretag. Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpeskillingen uppgår till 180 miljoner euro ”jämte ytterligare 10 miljoner euro i form av köpeskilling, hyresintäkter eller en kombination därav enligt Sagax val”, meddelas det. Det motsvarar totalt omkring 2,1 miljarder kronor. 

Köpeskillingen överstiger bokfört värde med 15,6 miljoner euro per den 30 september 2022, enligt bolaget.

Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 2,8 år och hyresvärdet beräknas till 11,8 miljoner euro för 2023.

”Överenskommet pris och villkor i övrigt bedömer vi är attraktiva för Sagax aktieägare och det är vår ambition att kunna återinvestera köpeskillingen till högre riskjusterad avkastning”, kommenterar Sagax vd David Mindus, enligt pressmeddelandet.