Sagax: SAGAX INVESTERAR 1 285 MILJONER KRONOR GENOM 13 TRANSAKTIONER

2022-04-27 18:10:00

Av förvärven har motsvarande 600 miljoner kronor tillträtts. Återstående 685 miljoner kronor beräknas tillträdas under det andra kvartalet 2022. Förvärven kommer att redovisas i Sagax segment Frankrike (962 miljoner kronor), Finland (179 miljoner kronor), Sverige (71 miljoner kronor), Spanien (63 miljoner kronor) samt Nederländerna (10 miljoner kronor).
 

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 december 2021 till 3 759 000 kvadratmeter fördelat på 673 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Cision