Aktier Fastighetsbolaget Sagax har genom fyra separata transaktioner förvärvat sammanlagt nio fastigheter för motsvarande 600 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 52 700 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lokaler för lager- och industriändamål.

Årshyran uppgår till motsvarande 62 miljoner kronor. Uthyrningsgraden är 100 procent och hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid ligger på 8,7 år. Av förvärven har motsvarande 564 miljoner kronor tillträtts, uppger bolaget vidare.

Förvärven kommer att redovisas i Sagax segment Finland (528 miljoner kronor), Frankrike (36 miljoner kronor) samt Nederländerna (36 miljoner kronor).

En av säljarna är bilservicebolaget Meko, som tidigare hette Mekonomen. Bolaget har avyttrat bolagets centrallagerfastigheter i Finland till Sagax.

Värdet på fastigheterna uppgår till 36,5 miljoner euro, skriver Meko i ett pressmeddelande. Som en del i uppgörelsen kommer Meko att hyra och använda fastigheterna under en period på tio år.

Affären medför en realisationsvinst på cirka 10 miljoner euro, skriver bolaget.