SAGAX: KÖPER FASTIGHETER FÖR 775 MLN KR

2021-06-23 15:05:12

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Sagax har genom åtta separata transaktioner förvärvat fem fastigheter i Finland, tre fastigheter i Paris, tre fastigheter i Nederländerna och en fastighet i Stockholm. Den sammanlagda anskaffningskostnaden uppgår till motsvarande 775 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Fastigheterna har en uthyrningsbar area om 58.300 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lokaler för lager- och industriändamål. Årshyran uppgår till motsvarande 59 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 97 procent och hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid till 3,7 år.

Av förvärven har motsvarande 182 miljoner kronor tillträtts. Återstående 593 miljoner kronor beräknas tillträdas under det tredje kvartalet 2021.

Vid fastighetsförvärv i Frankrike har berörda kommuner förköpsrätt. Denna förköpsrätt omfattar motsvarande 100 miljoner kronor.Direkt-SE