Insider Sagax vd David Mindus har via sitt helägda företag i fredags förra veckan sålt 1 miljon B-aktier i fastighetsbolaget. Avyttringen gjordes till kursen 192 kronor och han sålde således aktier för 192 miljoner kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

David Mindus är Sagax största ägare med 17,5 procent av kapitalet och 25,4 procent av rösterna, enligt ägardatatjänsten Holdings.

De senaste veckorna har flera styrelsemedlemmar i Sagax sålt aktier i bolaget. Bland andra har ledamoten Johan Thorell vid flera tillfällen sålt aktier och han har gått från en ägarandel om 1,54 procent av aktiekapitalet till numera 0,8 procent, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Styrelseledamoten Ulrika Werdelin har tidigare i mars sålt aktier i Sagax, om än i något mindre omfattning.

Nyhetsbyrån Direkt söker David Mindus.