SAGAX: FÖRVALTNINGSRESULTAT BLEV 809 MLN KR 4 KV (708)

2023-02-17 10:03:55

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Sagax hyresintäkter uppgick till 971 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Under motsvarande period i fjol uppgick det till 806 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet uppgick till 809 miljoner mot 708 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

Driftöverskottet blev 769 miljoner kronor under fjärde kvartalet, mot fjolårets 652 miljoner kronor.

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter uppgick till -821 miljoner kronor (1.537).

Nettoresultatet landade på 274 miljoner kronor jämfört med jämförelsekvartalets 3.893 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår att utdelningen per A- och B-aktie höjs till 2:70 kronor (2:15). Styrelsen föreslår även en utdelning om 2:00 kronor per D-aktie med kvartalsvis utbetalning om 0:50 kronor. Utdelningsförslagen är i enlighet med bolagets utdelningspolicy.Direkt-SE