SAGAX: FÖRVALTNINGSRESULTAT 910 MLN KR 3 KV (732)

2022-10-27 17:04:59

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Sagax hyresintäkter uppgick till 938 miljoner kronor i det tredje kvartalet (788).

Driftöverskottet blev 799 miljoner kronor (669).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter uppgick till 408 miljoner kronor (1.067).

Nettoresultatet landade på 702 miljoner kronor (1.610).

Förvaltningsresultatet uppgick till 910 miljoner mot 732 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

Bolaget upprepar i rapporten prognosen för 2022 om ett förvaltningsresultat på 3.300 miljoner kronor.Direkt-SE