SAFE LANE GAMING: GARANTER TOG MAJORITET I FÖRETRÄDESEMISSION

2022-01-14 18:50:55

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Safe Lane Gaming meddelar att units för cirka 28 miljoner kronor, motsvarande drygt 26 procent av bolagets företrädesemission tecknades med stöd av uniträtter. Emissionsgaranterna tilldelas cirka 68 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande på fredagskvällen.

Bolaget tillförs därmed cirka 95 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, enligt pressmeddelandet.

Emissionen var, enligt tidigare pressmeddelande, säkerställd till 90 procent genom bindande tecknings- och garantiåtaganden.

"Vi har nu säkrat medel för att genomföra avgörande värdeskapande aktiviteter under det kommande året, innefattande bland annat uppskalning av intäktsgenereringen på förvärvade produkter under 2021", uppger vd Jesper Nord som samtidigt påpekar att bolagets strategi med organisk tillväxt "kryddat med stora förvärv" kvarstår.Direkt-SE