SAAB: TECKNAT RAMAVTAL MED FMV KRING SYSTEMSTÖD

2023-05-26 07:00:14

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Försvarsföretaget Saab och myndigheten Försvarets materielverk (FMV) har tecknat ett ramavtal avseende ett partnerskap för centralt systemstöd, som ska bidra till införandet och vidmakthållandet av ledningsstödsystemet LSS Mark. Avtalet sträcker sig över tio år och har ett värde på runt 1,2 miljarder kronor.

Det framgår av information på myndighetens hemsida.

När ramavtalet tecknades uppges inte.

Uppdraget kommer huvudsakligen att utföras av Saab-dotterbolaget Combitech.Direkt-SE