Saabs signalspaningsfartyg.

Aktie Försvarsföretaget Saab har tecknat kontrakt med det polska försvarsdepartementets upphandlingsmyndighet Armament Agency om design, produktion och service av två signalspaningsfartyg till Polen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det totala ordervärdet uppgår till cirka 620 miljoner euro med leveranser planerade under 2027, motsvarande drygt 6,7 miljarder kronor. 

För att kontraktet ska träda i kraft måste vissa finansiella villkor uppfyllas. Saab skriver dock att samtliga villkor beräknas vara uppfyllda innan utgången av 2022.

Ordern förväntas bokas av Saab innan årsskiftet.