Rapport Saab slog analytikernas vinstförväntningar. Däremot kom försäljningen in under prognoserna medan orderingången överraskade på uppsidan. Försvarskoncernen drar också tillbaka prognosen för helåret. 

Saab redovisar ett rörelseresultat på 560 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (591).

Det kan jämföras med ett snittestimat om 497 miljoner kronor, enligt en sammanställning av fem analytikers prognoser gjord av Infront.

Försäljningen uppgick till 8.040 miljoner kronor (8.496), jämfört med snittestimatet på 8.258 miljoner kronor.

Orderingången blev 4.823 miljoner kronor (4.482), mot ett snittestimat på 4.072 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 442 miljoner kronor (510), jämfört med snittestimatet på 435 miljoner kronor.

Nettoresultatet landade på 334 miljoner kronor (398), jämfört med snittestimatet på 333 miljoner kronor.

Kan inte bekräfta tidigare prognos

Saab uppger att bolaget till följd av osäkerheten om omfattningen och varaktigheten av covid-19-störningen för närvarande inte kan bekräfta bolagets tidigare prognosbedömning för helåret 2020. Saab står dock fast vid ambitionen att det operationella kassaflödet skall vara positivt för 2020.

Det framgår av delårsrapporten.

I bokslutsrapporten var Saabs bedömning att bolaget under 2020 kommer ha en organisk försäljningstillväxt i linje med det långsiktiga finansiella målet på 5 procent, samt att rörelsemarginalen exklusive väsentliga jämförelsestörande poster kommer förbättras jämfört med 2019.

Saabs försäljningsintäkter sjönk under första kvartalet 2020 med 5 procent till 8,0 miljarder kronor. Den organiska tillväxten uppgick också till -5 procent.

Rörelsemarginalen var oförändrad vid 7,0 procent under kvartalet.

Under helåret 2019 förbättrades den justerade rörelsemarginalen till 8,3 procent (7,7), i linje med målet om en förbättring för helåret, meddelades det i bokslutsrapporten i februari. Målet på sikt är 10 procent.

Saab upprepar nu ambitionen att det operationella kassaflödet skall vara positivt för 2020. Det operationella kassaflödet uppgick under kvartalet till -1.582 miljoner kronor (-1.932).

”Kvartalets negativa kassaflöde förklaras av fortsatt planerad upparbetning och få betalningsmilstolpar i de stora programmen, samt förberedelser inför kommande leveranser inom Dynamics”, skriver Saab.

Under helåret 2019 visade det operationella kassaflödet en förbättring och uppgick till -1.300 miljoner kronor (-2.424), enligt beskeden i bokslutsrapporten i februari. Det var i linje med bolagets prognos att det skulle bli negativt för helåret 2019, men på en bättre nivå än 2018.

Ökad osäkerhet på grund av covid-19

Pandemin med covid-19 har visserligen hittills bara haft en begränsad effekt på Saabs verksamhet, men osäkerheten för 2020 har ökat.

Det skriver Saabs vd Micael Johansson i delårsrapporten där bolaget uppger att man för närvarande inte kan bekräfta de tidigare prognoserna för 2020.

”Till följd av osäkerheten om omfattningen och varaktigheten av störningen, kan tidigare prognosbedömning för helåret 2020 för närvarande inte konfirmeras. Saab går dock in i andra kvartalet med en stark orderstock, vilken stödjer en betydande del av årets omsättning. Fokus är därför fortsatt på exekveringen av de stora projekten och leveranser för året”, skriver Micael Johansson som framhåller vikten av att säkerställa beredskap och förmåga att över tid fortsätta leverera i projekten.

Den försvarsrelaterade verksamheten uppvisar en stabil utveckling samtidigt som den civila verksamheten har påverkats genom en kraftig nedgång i efterfrågan, framför allt inom den civila flygindustrin, uppger Saab.

Under kvartalet vidtog bolaget flera åtgärder för att motverka framtida effekter av covid-19. Inom affärsområdet IPS infördes korttidsveckor för att anpassa kapaciteten. Vidare stärkte företaget sin finansiella flexibilitet genom tecknandet av en ny kreditfacilitet.

”Saab fortsätter sitt strategiska arbete och står fast vid sina långsiktiga finansiella mål avseende tillväxt och lönsamhet”, heter det.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.

 

Börsen
Chefsstrategen om börsfallet"Köparna finns kvar i marknaden"
Börsen
Kraftigt fall på börsenSämsta börsdagen i år
SPAC
Här är Bengt Barons nya SPAC-bolagSka ta in 1 miljard i samband med noteringen
Aktie
Razzia mot Oscar Properties kontorMisstanke om insiderbrott
Notering
Oatly siktar på värdering upp till 10 miljarder dollarSka noteras på Nasdaq i New York
Foto: Copyright (c) 2017 Myimagine/Shutterstock. No use without permission.
Aktier
Här är Swedbanks nya sektorfavoriterKastar ut två aktier och tar in två nya
Rapport
Fritidstrenden gynnar Kabe
Konjunktur
Nordea varnar för överhettning i svensk ekonomi"Lättare att sjösätta stimulanser än att ta tillbaka dem"
11/5
Trading Direkt: "Överilad inflationsoro"
Foto: Copyright (c) 2020 Pravinrus/Shutterstock. No use without permission.
Bostad
SBAB: Amorteringskravet stoppar bostadsköp för tiotusentals ungaMen lägre kalkylränta kan underlätta
Foto: istockphoto
Analyser
Här är tisdagens köprekar
Foto: Janerik Henriksson/TT
Aktie
Grundare storsålde i EvolutionFaller tungt på börsen
Placera
Strategen: Två skeenden som kan få börsen på fall
Aktie
SSAB: Industrivärden sålde hela innehavet
Rapport
Paradox minskade omsättningen 9 procentRörelsevinsten sjönk 44 procent
Rapport
Minskad vinst för Sweco
Aktier
Förvaltarens två nya köp
Insiders
Insiders som handlat med aktier efter rapporterna
Krönika
Hernhag: Utdelningsbombmattans återkomst
Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Analys
Analytiker: Storytel kan nå helårsmålen
Analyser
Här är måndagens köprekar
Räntan
Riksbanken: Fortsatt expansiv penningpolitik nödvändig
Aktietips
Tre köptips från BörsveckanOch några aktier du kan vänta med
Aktietips
Di: Köp Proact efter rapportraset
Bostad
Rekordfå tror på bopristappLägsta andelen i boprisindikatorns historia