Aktie Saab planerar en företrädesemission på cirka 6 miljarder kronor för att stödja bolagets fortsatta tillväxtresa och ge bolaget "ökad möjlighet att framgångsrikt konkurrera om nya stora ordrar". Det meddelade försvarsindustrikoncernen i samband med delårsrapporten som visade på en förlust under tredje kvartalet.

Investor och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, samt andra aktieägare, gemensamt representerande 52,3 procent av aktierna och 58,9 procent av rösterna har uttryckt sitt stöd för företrädesemissionen, heter det.

Styrelsen i Saab föreslår att en extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att fatta beslut om en företrädesemission under fjärde kvartalet.

Denna extra bolagsstämma planeras äga rum den 16 november 2018 för beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om företrädesemissionen. Bolaget avser genomföra emissionen under det fjärde kvartalet 2018.

Redovisar förlust

Försvarskoncernen Saabs rörelseresultat blev -61 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (369).

Exklusive engångsposter på -298 miljoner kronor var rörelseresultat 237 miljoner kronor (369).

Försäljningen steg till 6.419 miljoner kronor för kvartalet (6.158).

Nettoresultatet blev -94 miljoner kronor (233), eller -0:87 kronor per aktie efter utspädning (2:17).

Orderingången ökade till 4.519 miljoner kronor (3.701). Orderstocken per den 30 september uppgick till 102 miljarder kronor, en minskning jämfört med 104 miljarder kronor den 30 juni.

Upprepar helårsprognos

Saab spår att försäljningstillväxten under 2018 kommer att vara i linje med bolagets långsiktiga finansiella mål, det vill säga en årlig organisk tillväxt på 5 procent.

Rörelsemarginalen 2018, exklusive väsentliga jämförelsestörande poster, bedöms stärkas jämfört med 2017.

Såväl försäljnings- som marginalutsikterna är en upprepning av vad Saab tidigare kommunicerat.

Fjolårets utfall för rörelsemarginalen var 7,1 procent.

Spår positivt operativt kassaflöde 4:e kvartalet

Saab bedömer att det operationella kassaflödet under fjärde kvartalet 2018 kommer att vara ”positivt till starkt positivt” beroende på periodisering av milstolpebetalningar.

Det framgår av delårsrapporten.

Det operationella kassaflödet under årets första nio månader uppgick dock till -5,2 miljarder kronor, vilket enligt bolaget var en effekt av periodisering av betalningsflöden i stora projekt.

”Den främsta anledningen till det negativa kassaflödet var en fortsatt hög upparbetning av sysselsatt kapital inom Gripen-verksamheten och utnyttjande av tidigare erhållna förskott och milstolpebetalningar”, skriver Saab.

Bolagets nettoskuld ökade till 9,3 miljarder kronor vid periodens slut, främst till följd av det negativa operationella kassaflödet.

Det operationella kassaflödet definieras som kassaflöde från den löpande verksamheten, exklusive skatter och andra finansiella poster, samt förvärv och avyttringar av immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Chatt
Hernhag: Fyra tillväxtfavoriter i tech-sektorn
Foto: istockphoto
Investeringsbluff
FI: Tillåt aldrig fjärranslutning till datornFlera nya investeringsbedrägerier
Börsen
Stark fredagsbörs
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens färska rekommendationer
Rapport
Bratt: Utdelningen överskuggar sämre delar av rapporten
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Rapport
Ericssons resultat klart sämre än väntatMen utdelningen höjs oväntat mycket
24/1
Trading Direkt: Experten om raset i Ericsson
Aktie
Vinstvarning från KabeAktien rasar på börsen
Notering
Train Alliance mot First NorthSpiltan och Prior Nilsson bland ankarinvesterarna
Pension
Var tredje vet inte hur de ska ta ut tjänstepensionenSnabbt uttag kan få långtgående konsekvenser
Rapporterna
Sparekonomens förväntningar på börsjättarnas rapporter
Asien
Försiktig uppgång i AsienHelgstängt i Kina
Bolån
Här är bankerna som INTE höjt boräntan
Sektor
Pareto nedgraderar fastighetsbolag efter kursrallyFabege enda bolaget med köprek
23/1
Healthcare Direkt: Viktiga hållpunkter i sektorn i år
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Elpriset
Rekordlågt elpris
Analys
Pareto: Forskningsbolagets kursras en överreaktion
Boränta
SBAB: Trend från 1300-talet talar för låga boräntor
Aktier
Tre färska aktieråd
Aktie
Collector kallas upp till FI
Foto: Rodrigo Reyes Marin / Zuma Press / TT
Placera
Kapitalförvaltaren: Köp japanskt i år"Årets sommar-OS god anledning investera i Japan"
Foto: Shutterstock
Fonder
Vissa ETF:er avlistas på NasdaqSista handelsdag blir 30 januari
Analys
Analys: Värderingen speglar inte riskerna
Aktie
Stora Enso skriver upp värdet på skogstillgångarna
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Analys
Analys: Begränsad effekt av MTG:s uteblivna avtal