Aktie Saab planerar en företrädesemission på cirka 6 miljarder kronor för att stödja bolagets fortsatta tillväxtresa och ge bolaget "ökad möjlighet att framgångsrikt konkurrera om nya stora ordrar". Det meddelade försvarsindustrikoncernen i samband med delårsrapporten som visade på en förlust under tredje kvartalet.

Investor och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, samt andra aktieägare, gemensamt representerande 52,3 procent av aktierna och 58,9 procent av rösterna har uttryckt sitt stöd för företrädesemissionen, heter det.

Styrelsen i Saab föreslår att en extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att fatta beslut om en företrädesemission under fjärde kvartalet.

Denna extra bolagsstämma planeras äga rum den 16 november 2018 för beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om företrädesemissionen. Bolaget avser genomföra emissionen under det fjärde kvartalet 2018.

Redovisar förlust

Försvarskoncernen Saabs rörelseresultat blev -61 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (369).

Exklusive engångsposter på -298 miljoner kronor var rörelseresultat 237 miljoner kronor (369).

Försäljningen steg till 6.419 miljoner kronor för kvartalet (6.158).

Nettoresultatet blev -94 miljoner kronor (233), eller -0:87 kronor per aktie efter utspädning (2:17).

Orderingången ökade till 4.519 miljoner kronor (3.701). Orderstocken per den 30 september uppgick till 102 miljarder kronor, en minskning jämfört med 104 miljarder kronor den 30 juni.

Upprepar helårsprognos

Saab spår att försäljningstillväxten under 2018 kommer att vara i linje med bolagets långsiktiga finansiella mål, det vill säga en årlig organisk tillväxt på 5 procent.

Rörelsemarginalen 2018, exklusive väsentliga jämförelsestörande poster, bedöms stärkas jämfört med 2017.

Såväl försäljnings- som marginalutsikterna är en upprepning av vad Saab tidigare kommunicerat.

Fjolårets utfall för rörelsemarginalen var 7,1 procent.

Spår positivt operativt kassaflöde 4:e kvartalet

Saab bedömer att det operationella kassaflödet under fjärde kvartalet 2018 kommer att vara ”positivt till starkt positivt” beroende på periodisering av milstolpebetalningar.

Det framgår av delårsrapporten.

Det operationella kassaflödet under årets första nio månader uppgick dock till -5,2 miljarder kronor, vilket enligt bolaget var en effekt av periodisering av betalningsflöden i stora projekt.

”Den främsta anledningen till det negativa kassaflödet var en fortsatt hög upparbetning av sysselsatt kapital inom Gripen-verksamheten och utnyttjande av tidigare erhållna förskott och milstolpebetalningar”, skriver Saab.

Bolagets nettoskuld ökade till 9,3 miljarder kronor vid periodens slut, främst till följd av det negativa operationella kassaflödet.

Det operationella kassaflödet definieras som kassaflöde från den löpande verksamheten, exklusive skatter och andra finansiella poster, samt förvärv och avyttringar av immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Foto: Morgan Ekner/istockphoto
Chatt
Hernhag: Fem favoritaktier i mina favoritbranscher
Bostad
Fastighetsbyrån: Här finns vinnarna på bostadsmarknadenOch nej, det är inte storstadsborna
Småbolag
Många småbolag steg under rapporttät vecka
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens färska analyser
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Elpris
Spara tusenlappar på ”rätt” rörligt elpris
Foto: AP/TT
Wall Street
Intensifierat handelskrig sänkte Wall StreetNasdaq ner 3 procent
Handelskriget
Handelskriget: Kina höjer importtullar för vissa amerikanska varor
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Börsen
Handelskriget gav minusstängning
Fed
Powell: Kommer att agera för att bibehålla ekonomisk expansion
PPM-fonder
Fonderna som inte får vara med i nya PPMHittills är 61 fonder portade
Några platser kvar på höstens första kurs i PA-skolanSpetsa dina kunskaper om aktier
Rapport
Mekonomen rapportrusar på börsenRedovisar organisk nolltillväxt
23/8
Trading Direkt jämför storbanker och synar tre aktier
Räntan
Strategen: Mer minusränta fel väg att gåVill se mer fokus på finanspolitik
Affär
Greta Gris säljs för 40 miljarder - ägarbolaget rusar på börsen
Aktie
Industrivärden tankar miljontals Volvo-aktier
Fed
Fedchefen i Dallas: Undviker helst räntesänkning i september
Pension
Så räknar du ut hur deltiden minskar pensionenDeltid största kvinnofällan
Politik
Regeringen sänker BNP-prognosSer reformutrymme på 25 miljarder
Räntan
SBAB: Riksbanken höjer först 2022
Bolån
Privatekonomen: Investering dubbelt så effektiv som amortering
Aktie
Bornold om Oscar Properties: Dags för vd att öppna plånboken
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Aktie
Oscar Properties söker stöd för nyemission
Aktietips
En exotiskt bankaktie att köpa
Handelskriget
Trump om handelskriget: Jag är den utvalde
Fed
Fed: Räntesänkningen en "omkalibrering"
Fonder
Fonderna som är överviktade i Storbritannien inför brexit"Ypperligt tillfälle för långsiktiga investerare"