Deklaration Reseavdrag är ett populärt inslag i svenskarnas deklarationer, men alla som gör det har inte rätt till det – förra året underkände Skatteverket reseavdrag för hundratals miljoner kronor. Här är reglerna för som gäller för reseavdraget.

Under förra veckan, den 14 mars, öppnade Skatteverkets deklarationstjänst. Den som inte behöver göra några ändringar kan godkänna sin förifyllda deklaration och få eventuell skatteåterbäring i april.

Men alla som ska göra avdrag för resor till arbetet, ett populärt inslag i svenskarnas deklarationer, måste fylla i uppgifter kring det. Underlaget innehåller dock ofta felaktigheter, enligt Skatteverket som förra året avslog reseavdrag för totalt närmare 300 miljoner kronor. 

En tidigare granskning har visat att det fanns något fel i nästan vartannat reseavdrag, berättade Skatteverkets deklarationssamordnare Jan Janowski vid en pressträff nyligen

Reglerna som gäller för att du ska ha rätt till reseavdrag

Avdraget gäller om den årliga resekostnaden uppgår till över 11 000 kr och för bilresor krävs en tidsvinst på minst två timmar per dag jämfört med att resa kollektivt. Avdraget ges för den del av kostnaden som överstiger 11 000 kr. 

Dessutom finns det avståndsgränser – sträckan mellan bostaden och arbete ska vara minst fem kilometer om det finns kollektivtrafik, annars gäller ett avstånd på två kilometer. 

– De flesta kommer inte upp i en så hög kostnad så att det ger rätt till reseavdrag, säger Alem Resulovic, sektionschef på Skatteverket, i en kommentar. 

– Det många missar är att rätten till avdrag för bilresor förutsätter en tidsvinst på minst två timmar per dag för kortaste vägen mellan bostaden och arbetsplatsen, tillägger han. 

Sektionschefen påminner sedan om att det finns en hjälptjänst på Skatteverkets hemsida där man räkna ut om resorna ger rätt till avdrag. 

Avdraget för bilresor med egen bil uppgår till 18,50 kr per mil för deklarationsåret 2022. Det går också att få avdrag för resor med förmånsbil, motorcykel, moped och cykel, men beloppen är då lägre. 

För båtresor gäller avdrag med faktiskt kostnad. När det gäller cykel uppgår avdraget till 350 kr per år, vilket innebär att det krävs ytterligare kostnader för att komma över gränsen på en årlig resekostnad över 11 000 kr som gäller för alla transportmedel. 

Under 2022 gjorde över 780 000 personer reseavdrag till ett värde av 21 miljarder kronor, enligt Skatteverket.