Bopriser I förra veckan anlände ny bostadsstatistik från Svensk Mäklarstatistik, SCB:s småhusbarometer och nya siffror från Valueguard. Bostadsmarknaden är kartlagd in i minsta detalj men inte sällan pekar siffrorna åt olika håll vilket kan leda till viss förvirring.  Privata Affärer reder ut skillnaderna med hjälp av Mäklarhusets vd Erik Wikander.

Vad är det som skiljer olika bostadsmätningar och statistik från varandra? Även när statistiken omfattar samma tidsperioder skiljer de sig åt rent siffermässigt.

Vilken kan man lita på?

– Svensk Mäklarstatistik bygger på faktiska bostäder, det vill säga bostadsrätter och småhus som är sålda under senaste månaden, förklarar Erik Wikander.

Valueguards index bygger däremot på helt andra förutsättningar, vilket gör att utfallet skiljer sig åt även när statistiken gäller samma månad.

– Valueguard beskriver en typbostad som indexeras, det vill säga en fiktiv bostad vars utveckling bygger på underliggande försäljningar, samt en algoritm som viktar olika faktorer.

Vilken av metoderna är intressant och mest relevant för mig som bostadsspekulant, eller säljare?

– Mäklarstatistik bygger på faktiska slutpriser, men en analytiker förlitar sig på hellre på Valueguards Housing Index som är mer analytisk i angreppssättet. Mäklarstatistik återger hur många bostäder av olika kategorier som sålts, och priserna för dem, säger Erik Wikander.

Enligt Valueguards hemsida har det kvalitetsjusterade prisindexet för bostadsrätter och villor i Sverige arbetats fram i ett samarbete mellan KTH, Nasdaq OMX, Svensk Mäklarstatistik och Lantmäteriet. Varje månad publicerar Valueguard aktuella prisindex för Stockholm, Göteborg, Malmö och Sverige samt dessutom sammanvägda index för riket.

Olika publiceringsdagar

Tidigare presenterades statistiken från olika håll ofta under samma dag varje månad, vilket var ett skäl till att bilden av bostadsmarknaden blev otydlig då statistiken för många betraktare skiljde sig åt.

– Numera skiljs publiceringsdagarna åt. Mäklarstatistik publiceras runt den fjärde varje månad, medan Valueguard kommer ett par veckor in i månaden. Det var lite dumt som det var tidigare, att de publicerades nästan samtidigt.

Även om de olika tillvägagångssätten skiljer sig åt blir det inga större skillnader om man studerar statistiken över tid, menar Erik Wikander.

– Valueguard har fått en ökad trovärdighets i och med OMX-stämpeln och tittar vi över tid syns inga stora skillnader. Typbostaden i mätningarna är en sammanviktning av parametrar och marknadsutvecklingen och det gör det svårare att relatera till priset på enskilda marknader, säger Erik Wikander.

Lagfarter utgångspunkt

Mäklarstatistiken när det gäller småhus bygger på lagfarterna. Alla större mäklarkedjor rapporterar slutpriserna in i systemet. Statistiken mäter också utbudet ute.

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik har ytterligare en annan utgångspunkt. – Småhusbarometern från SCB är ju i grunden lagfarter på fastigheter, så den baseras på samma underlag som Mäklarstatistik, men med cirka en månads fördröjning då det kan ta lite tid mellan tillträdesdatum och lagfartsdatum, säger Erik Wikander.

Mellan kontraktsskrivning och påskrivande av köpebrev brukar det vid en normal svensk fastighetsförsäljning dröja cirka två månader.

Statistiken är enligt SCB heltäckande och omfattar alla småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller inte. Den eftersläpning som förekommer i insamlingen av data kompletteras i efterhand vid nästföljande statistikpublicering.

Foto: Morgan Ekner/istockphoto
Aktiechatt
Just nu: Aktiechatt med Marcus Hernhag
Räntan
Riksbanken: Går inte utesluta negativ ränta i framtidenIngves: Ingen brådska höja räntan
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens färska analyser
Foto: Shutterstock
Placeringar
Coronaviruset driver upp guldpriset till sjuårshögstaSilver och palladium följer guldet uppåt
Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Aktie
Kursen 159 kr i Storytels emission
Börsen
Sur börsöppning
Rapport
Boozt bättre på alla punkter
Foto: Alimak
Rapport
Sämre än väntat för Alimak
Asien
Blandat i Asien – men uppåt i Fastlandskina
Foto: AP/TT
Wall Street
Nedåt på Wall Street efter ny coronaoro
Foto: istockphoto
Fonder
Rekordköp av techfonderKöpen sju gånger större än ifjol
Aktie
Tysk artikel fick Powercell att rasa
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Bostad
Fjärde kvartalet: Fortsatt ökning av sålda bostäder
Sparande
SCB: Kraftigt minskande sparande
Rapport
Lundbergs höjer utdelningen
Spara
Nu stiger sparräntorna
Analyser
Här är torsdagens färska köprekar
Train Alliance går som tåget i börsdebutenAktien steg 30 procent i inledningen
Placeringar
Två aktier att köpaOch två att vänta med
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Rapport
Starkt resultat från Engelska skolan
Bopriser
SBAB: Bopriserna står stilla i två år
Foto: Shutterstock
Rapport
Sinch: Höjde bruttoresultatet med 42 procent
Foto: Leo Sellén/TT
Rapport
Tungt för Actic
Räntan
Så påverkas privatekonomin av lägre inflation
Rapport
Något sämre för Elekta