Så spelar du på guldprisuppgångFoto: Jupiterimages

Så spelar du på guldprisuppgång

Publicerad 2009-11-10 15:53

Priset på guld har rusat sedan millennieskiftet. Så sent som igår nåddes en ny rekordnivå. För dig som tror på fortsatt uppgång finns flera olika guldinvesteringsalternativ. Guldtackor, guldfond eller aktier i en guldgruva är några av varianterna.

Bara de senaste åren har priset på guld (räknat i dollar) ökat över 150 procent. Under måndagen handlades guld på den högsta nivån någonsin räknat i dollar. Ett uns guld (31,1 gram) kostar i dag över 1100 dollar. Frågan är om prisuppgången fortsätter eller om det är en guldbubbla vi ser?

Framför allt stark efterfrågan från Indien och Kina i kombination med en minskande produktion talar för en fortsatt prisuppgång. Eftersom guldpriset varit lågt under 1990-talet har få nya gruvor prospekterats.

Dessutom riskerar de stora budgetunderskott som många ekonomier brottas med i finanskrisens spår leda till inflation framöver. Även då kan det vara bra att ha guld, om valutan i det land man har sina andra investeringar i faller.

Guld ska knappast ses som något att satsa alla sina pengar på, men kan vara ett bra komplement för den som vill sprida sina risker mellan aktier, statspapper, fastigheter och råvaror.

På ett guldseminarium som hölls på hotell Reisen i Stockholm under måndagen presenterades några alternativ till hur man kan investera om man tror på guld framöver.

Direktinvestering i fysiskt guld

Att helt enkelt köpa sin egen guldtacka och sedan förvara den i ett bankfack är kanske det allra säkraste sättet.

– Man kan även köpa guld på termin eller genom en guldfond. Men det gäller att alltid kontrollera att den som säljer till dig har det utlovade guldet. Och köper du via en bank måste du ha koll på bankens balansräkning. Att ha guldet i fysisk form är det allra säkraste, säger Harald Sverdrup, ordförande för Guldcentralen, ett företag som säljer guldtackor till privatpersoner.

Han spår själv att guldpriset ska fortsätta upp till omkring 1500 dollar per uns på några års sikt.

Michel Rufli som också jobbar på Guldcentralen visar upp små tackor. 100 gram kostar i dag 26 800 kr.  Han säger att företaget har ett par tusen kunder i Sverige i dag som köper guld i fysisk form.

– Det finns de som till och med tar med rent guld i form av små tackor när de åker utomlands, säger han.

Guldcertifikat

Priset på certifikaten följer guldpriset och du behöver inte bekymra dig var du ska förvara dina tackor. Råvarucertifikat handlas direkt på Stockholmsbörsen, vanligtvis är minsta handelsposten 100 kr. Det finns även möjlighet att köpa råvarucertifikat med hävstång, för den som vill ta en ännu större risk och ha möjlighet till större avkastning.

Guldfond

Det finns flera fonder som placerar i guldbolag (gruv och/eller prospekteringsbolag). Störst är Blackrock World Gold (PPM-nummer 338590 ). Har du inte de 5000 dollar som är lägstainsättning utanför PPM är SGAM Fd Eqs Gold Mines (PPM-nummer 406009) ett annat alternativ.

På guldseminariet var en representant för Superfund Gold på plats. Denna fond spelar dels på guldpriset och dels på råvarutrendspriser. Denna så kallade Superfund har dock backat i år och är superdyr. Förutom en köpavgift på 4,5 procent och en förvaltningsavgift på hela 6 procent tar fondbolaget en prestationsavgift och ett säljarvode på 2 procent om man säljer inom ett år.
– Det är en prisvärd fond, menar Johan Robertsson på Superfund.

Men frågan är om det finns någon dyrare fond över huvud taget i Sverige.

Aktier i guldbolag

Ytterligare ett investeringsalternativ är att köpa aktier direkt i gruv- eller prospekteringsbolag. Nordic MinesLappland Goldminers och Endomines (samtliga noterade på First North-börsen) är några alternativ. Markus Ekeberg som är vd för Endomines, ett bolag som ska öppna guldgruvedrift i östra Finland, varnar dock privatpersoner som vill placera sina pengar i guldaktier. Han låter antyda att alla bolag som är verksamma i Norden inte är seriösa.

Vilka bolag är oseriösa då?

– Det vill jag inte säga, jag talar inte illa om våra konkurrenter. Men vi är seriösa, säger han.

Vilka är då riskerna om guldpriset faller? Markus Ekeberg hoppas kunna redan nu kunna sälja en hel del av den framtida produktionen till dagens pris. Därför blir inte bolaget så känsligt mot en framtida prisnedgång.

– Guldpriset kan gå ned ganska mycket, kanske 70 procent, innan vi får problem, säger han.

JONAS OHLIN, PRIVATA AFFÄRER