Så sparar du till barnen

Publicerad 2012-05-09 11:29

Chatt Sparande till barn är en fråga som engagerar många. Johan Pihl, placeringsrådgivare på Danske Bank. Läs chatten här.

moderator: Vi välkomnar alla till dagens chatt som handlar om barnsparande. Nu är Johan Pihl på Danske Bank redo att besvara era frågor!

Monica Sjöblom: Hej! Tänkte börja månadsspara till min sonson 1 vecka gammal, tills han fyller ”körkort”. Är väldigt osäker på om jag ska välja aktiefonder/fonder eller vanligt sparande? Det gäller ju 18 år alltså!?
Johan Pihl: Jag tycker du ska välja en aktiefond under åtminstone de första 12 åren.

Erik: Sparar till dottern. Sparar och köper aktier. Har valt fem bolag. Köper det som är ”billigast” just då. Har det i en ISK registrerad på mig. Köper Kinnevik, Investor, Getinge, H&M och Meda. Köper för ca 4 000:- per gång till ett courtage av 39:-. Något jag bör tänka på eller ändra? Planen är ju att kunna ta ut pengarna skattat och klart till henne på hennes 18 års dag sen får hon välja om hon vill spara i aktier eller vad hon vill göra.
Johan Pihl: Det jag spontant tänker på är att vi i dag inte har någon gåvoskatt. Om de diskussionerna kommer upp i framtiden så får du utvärdera om du eller hon ska stå som ägare till aktierna.

Tommy: Hej! Vi sparar ca 500kr/mån till vår son på 3,5 i Avanza Zero, Handelsbanken Latinamerika, Didner & Gerge Sverige, Skagen Kon-tiki och Danske Invest Glbl Em Mkts Small Cap. Är det ett bra upplägg för långsiktigt (15-20år) barnspar?
Johan Pihl: Jag tycker placeringen ska vara i aktiefonder. Du har klar övervikt mot tillväxtmarknader och risken blir därför lite högre. Men jag tycker fördelningen ser bra ut.

Mikael: Om man startat en fond i barnets namn kan man då plocka in den i en kapitalförsäkring eller ISK?
Johan Pihl: Du kan flytta in fonder och aktier i en ISK. Observera att det räknas som en försäljning av tillgångarna som då genererar en skattemässig vinst eller förlust.

Ulla Martel: Vill spara etthundra kr var per mån till mina två barnbarn, men vad ska jag placera dom i eftersom dom ska vara till 18-årsdagen? Nu är dom 2 o 3 år gamla.
Johan Pihl: Jag tycker du ska placera i aktiefonder. Många fonder har en minsta insättning på 200 kronor per månad. Så då föreslår jag att du sparar 200 kronor varannan månad till respektive barnbarn.

Hans Lindholm: Hej Har en startsumma på 7 000:-  och ska sedan spara 200:- i månaden till barnbarnets 18 års dag. Vad rekommenderar du?
Johan Pihl: Danske Invest Offensiv eller Skagen Global.

Maria: Hej! Hur bör man lägga upp sparandet till barnen om man är lite överbeskyddande och inte helt litar på att de kan ta hand om pengarna när de blir 18? Jag har hört talats om att man kan använda sig av en kapitalförsäkring. Hur funkar det? Finns det några andra alternativ?
Johan Pihl: Du kan placera sparandet i en kapitalförsäkring i ditt namn med barnet som förmånstagare. Då har du kontroll över placeringen och kan ge bort försäkringen när du tycker barnet är moget att få pengarna. Om barnet är förmånstagare så går också pengarna dit om du skulle avlida. Värdet i en kapitalförsäkring beskattas årligen och ingen beskattning sker vid uttag. Du kan ju också spara i eget namn direkt i en fond eller via ett Investeringssparkonto men då ingår pengarna i ditt dödsbo om du avlider. Lyssna med din rådgivare på banken.

Lennart: Vilka alternativ finns till fondsparande (oavsett obligations- ränte-, eller aktiefonder), eller direktägande av aktier, för ett klokt sparande till mina barn? Högräntekonton? Företagscertifikat? Företagsobligationer? Annat?
Johan Pihl: Ställ frågan vilken risk du vill ta och vad förväntar du dig för avkastning. Ett sparkonto kanske kan ge mellan 1-3 % per år med minimal risk. En aktiefond kanske uppåt 8 % men har du otur med timing så kanske du fortfarande står på minus efter 5 år. Företagscertifikat och företagsobligationer kräver en viss volym i sparandet. Välj i så fall en fond med inriktning på företagsobligationer. Tänk på att sparande i obligationsfonder inte är riskfria.

Eric: Är ISK en bra produkt att spara i till barn?
Johan Pihl: ISK ger ju en årlig schablonbeskattning istället för att du skattar när du förhoppningsvis säljer med vinst. Jag tycker det är en utmärkt produkt för långsiktigt sparande men du måste ha en viss risknivå för att det ska vara värt. Dvs inga långsiktiga placeringar i korta räntefonder. Men du behöver också fundera på i vems namn sparandet ska vara. Vill du ha i ditt eget namn så kan en kapitalförsäkring med förmånstagarförordnande vara bättre.

Mikael: Om man väljer en föreslagen fondportfölj, bör man då ha kvar dessa fonder spartiden ut? Spartid ca 8-10år
Johan Pihl: Spartiden är väldigt viktig ur ett placeringsalternativ. Vid en spartid över 8 år med neutral risk så föreslår vi en aktieandel mot 100 %. Vid samma riskprofil och när spartiden har blivit mindre än 3 år så tycker vi att aktienivån bör minskas mot 30 %

Tommy: Hej! Aktier eller fonder för barnspar, finns det nån generell rekommendation?
Johan Pihl: Även om spartiden är väldigt lång så ger en investering i ett fåtal aktier en dålig riskspridning. Så jag föreslår fonder.

Anna S: Dottern har 40% Ratos och 60% Kinnevik. Sparhorisonten är ca 15 år. Vad bör man komplettera med tycker du? Sparar 1 000 kr per månad.
Johan Pihl: Ni har ju valt att investera i investmentbolag med ganska stor koppling till Sverige. Jag skulle föreslå att ni breddade med fondplaceringar mot t ex USA och tillväxtmarknader.

Eric: Hur stor är marknaden för barnsparande? Vilka produkter tycker du är bäst?
Johan Pihl: På lång sikt med regelbundna insättningar förordar jag fondsparande. På en större engångsplacering ta råd från din bank och placera utifrån risk, tid och er förväntan.

Anna: Vi sparar 1000 kr/mån t vår dotter 4 år. Vi har sparat i enskilda aktier som vi köpt när vi kommit upp i ca 10 000 kr. Ser att du rekommenderar olika fonder. När man sparar så mkt som vi ändå gör. Ska man spara i fonder då eller enskilda aktier tycker du?
Johan Pihl: Du måste tänka på riskspridning över tiden. År 2000 så trodde alla på Ericsson och Nokia. En placering i dessa två aktier vid den tidpunkten har ju inte blivit så lyckad. Det visar vad svårt det är att förutse enskilda bolags utveckling. I en fondplacering är du inte lika sårbar.

Lennart: Hur ska jag spara ett engångsbelopp (ca 200 000 kr) för mitt barn, med begränsad risk, men med målsättningen att åtminstone nå en avkastning på 2% utöver inflation och med tio års placeringshorisont (jag vill inte riskera att värdet minskar)?
Johan Pihl: Omöjligt att säga hur inflationen är över tid. Men om vi utgår från Riksbankens mål på 2 % och säger att du vill ha 4 % per år vilket med ränta på ränta hamnar runt 48 % på 10 år. Det tror jag du får svårt att lyckas med utan någon risk på kort sikt. Om jag tittar på vår Danske Invest Försiktig så indikerar fondens risk som är idag att du med 95 % sannolikhet får en avkastning på mer än 40 % under en 10 års period. De senaste 10 åren har fonden gått upp 56,5 %. Fonden har en ungefärlig fördelning på 70 % Svenska räntepapper, 15 % Svenska Aktier och 15 % utländska aktier. Så ungefär den riskfördelningen bör du ha. Men tänk på att det kan ta uppåt 3 år innan fonden ligger på plus om du har otur med tajmningen.

Lennart S: Avkastningen på mina barns fondsparande hänger i väldigt stor utsträckning på hur börserna utvecklas på 5 – 10 års sikt. 2000-talet har så här långt inte erbjudit någon strålande avkastning på börserna. Vad talar för att utvecklingen vänder och perioden 2012 – 2020 kommer att generera en bättre avkastning? Vilka argument finns för att avkastningen på börserna kommer att fortsätta vara begränsad?
Johan Pihl: Bolag värderas utifrån hur dess vinst eller förväntan på framtida vinster utvecklas. Om du tror att världsekonomin kommer att gå ner så kommer säkert även många företagsvinster att minska och då finns det säkert bättre placeringsalternativ än i aktier eller aktiefonder.

Per: Hej! Om man månadssparar i många år men inte tänkt vara aktiv när et gäller att byta fonder, föreslår du då aktiva fonder (med relativt höga kostnader) eller indexfonder (med låga avgifter)?
Johan Pihl: Avgiften är en del. Men jag betalar hellre en hög avgift i en fond som levererar en högre avkastning. Avanza Zero är ju bättre än många Sverigefonder men om jag tittar nu på morningstar.se så ser jag att tex Danske Invest Sverige har gått upp med 6,8 % efter avgifter under senaste 5 åren. Avanza Zero har tappat 1,2 %. Välj fondbolag som har en hög andel 4 eller 5 stjärniga fonder.

Lennart S: Många placeringstips för barns sparande gör gällande att, för att ge en högre avkastning, bör sparandet ske i fonder med högre risk (t ex i tillväxtländer). Jag tycker de tipsen bortser ifrån risken att fonderna faller i värde och att det tar många, många år innan värdet är återskapat. Vad är era kommentarer till det?
Johan Pihl: Risken i att placera i tillväxtmarknader är hög. Detta trots att tillväxten har visat sig vara fortsatt högre på tillväxtmarknader. Det beror bland annat på att placerarkollektivet vid perioder av oro vill ha pengarna på nära håll. Om du har en fondplacering som har underpresterat under en tid jämfört med andra fonder så byt fond hellre än att vänta på att den sämre fonden ska komma tillbaka.

berit: Hur ställer ni er till sparande i Lannebo Småbolag till barnbarn på cirka 15 års sikt. Insättning görs en/år med cirka 3 000:-
Johan Pihl: Jag tycker det är en bra fond. Men du får en ganska begränsad riskspridning.

anita: Om man som farmor vill spara till sitt barnbarn, och sätta in pengar lite då och då under flera år. Hur ska man då lägga upp sparandet?
Johan Pihl: Antingen öppnar du en kapitalförsäkring i ditt namn med barnbarnet som förmånstagare. Eller så hör du med ditt barn om de kan öppna ett fondkonto för ditt barnbarn och sedan sätter du in sparandet där. Steg 2 att bestämma placeringsinriktning beroende på barnets ålder och vilken risk du vill ta.

Lennart: Jag och min hustru överväger att köpa en lägenhet för vårt barns pengar, betala räntor och driftskostnad med barnbidraget och andra regelbundna besparingar, samt – om regeringens förslag om att underlätta andrahands-uthyrning av lägenheter går igenom – hyra ut den tills vårt barn tar lägenheten i anspråk. Är det något särskilt vi bör tänka på, eller ta hänsyn till, i en sådan investering?
Johan Pihl: Du behöver ha styrelsen fulla förtroende att få hyra ut lägenheten under så lång tid. Jag är ingen expert på bostadspriser men det finns en risk i att spekulera i att bostadspriserna hela tiden går upp. Se på hur det är i t ex Danmark.

moderator: Då var dagens chatt över. Läs gärna mer om sparande till barn i senaste Privata Affärer. Nästa tillfälle att chatta är på fredag kl 10.00. Då är det dags för den populära aktiechatten med Marcus Hernhag.