Skydda ditt varumärke

Publicerad 2013-04-18 12:22

Ett företags varumärke är en viktig tillgång som behöver skyddas precis som övriga tillgångar i företaget. Men många mindre och nya företag vet vad de kan göra eller hur man gör. Här är tio användbara tips för varumärkesskydd.

Ditt varumärke kan vara företagets namn eller logotype. Det kan också vara produkt- eller tjänstenamn eller specifika färger och former som är förknippade med vad ditt företag gör.

 – Det handlar om allt som kännetecknar bolaget och gör det unikt, säger Christopher Büller, jurist och expert på immaterialrätt på DLA Nordic.

Han varnar för att det finns många fällor inom varumärkesområdet som du behöver känna till även om ditt företag är litet eller helt nystartat.

Här är Christopher Büllers tio bästa tips på hur du kan tänka kring skydd av varumärket.

1. Ord är viktigare än figurativa inslag. Det innebär att det oftast är bäst att registrera ett varumärke innehållande ord – inte med figurer eller bilder.

– Det är lätt att glömma att vi refererar till ett varumärke med ord, inte till figurer. Ett exempel är om du ska köpa en tröja med en välkänd krokodil på, så hänvisar du till orden i varumärket, inte till bilden av krokodilen. I vissa fall finns skäl att skydda två varumärken, ett rent ordmärke och en logotype, säger Christopher Büller.

2. Undvik beskrivande ord i varumärket. Du kan till exempel inte varumärkesskydda ord som beskriver en egenskap. Om ditt företag har utvecklat en ny sorts matt färg, så kan ordet ”matt” normalt inte skyddas eftersom det uppfattas som en beskaffenhet.

3. Sök hellre varumärkesskydd i svartvitt än i färg. Det hänger ihop med att svart och vitt anses skyddade i samtliga färger, men väljer du en specifik färg i varumärket, gäller skyddet i princip bara exakt den färgen. En gul logotype kan i värsta fall därför kopieras av en konkurrent om den väljer exakt samma utseende, men i blått i stället.

4. Undvik att kopiera eller försöka dra fördel av din konkurrents varumärke. Det borde vara en självklar insikt, menar Christopher Büller.

– På kort sikt kanske det kan vara frestande att låta sig inspireras av och plocka delar ur andras framgångsrika koncept, men det kostar nästan alltid mer än det smakar. Dessutom finns ju risken att ditt varumärke blir starkt, men tyngs ner av den andre aktören, som du då kanske inte längre vill förknippas med. Generellt är det bäst att undvika att dra fördelar av konkurrenters varumärken.

5. Undvik bygelkronor, vapensköldar och flaggor. Det finns ett par lagar och bestämmelser som gör att ett flertal symboler inte går att använda utan tillstånd. En kunglig bygelkrona i märket innebär sannolikt problem, liksom svenska flaggan. Risken finns också att du begår ett brott om du använder dessa symboler.

6. Överväg var varumärket ska skyddas. Det här är en aspekt som många missar. Om du söker varumärkesskydd i Sverige, så gäller det här. Vill du att det också ska gälla i till exempel Danmark, så måste du söka skydd där och i alla andra länder som du vill ska omfattas av varumärkesskydd. Det blir dyrt att skydda varumärket i många länder.

– Det är bra att ganska tidigt i processen planera för var ditt varumärke ska skyddas. Välj till exempel att planera i ett femårsperspektiv vilka länder som kan vara aktuella marknader för ditt bolag under den tiden. Fokusera på dem, säger Christopher Büller.

7. Tänk noga igenom vad varumärket ska skyddas för. När du söker bör du tydligt ange vilka varor, produkter och tjänster som du vill varumärkesskydda. Säljer du cyklar, men vill ha ett kafé intill cykelaffären måste du skydda varumärket i förhållande till dels cykelbutiken, dels kaféet. Även här är kostnadsaspekten viktig, varje utökning av varumärkesskyddet kostar pengar.

8. Gör förgranskningen själv. Det finns officiella register, Google och andra sökmotorer som gör det relativt lätt att kontrollera om ditt tänkta varumärke är upptaget. Undvik att välja ett varumärke som redan är upptaget. Det skapar bekymmer.

9. Bevaka din rättighet när du har fått den. Rättigheter som inte bevakas är inte värd så mycket. Om du inte ingriper mot andras användande av ditt varumärke finns risken att du anses vara för passiv och därför tvingas leva med den andra aktören.

– I värsta fall blir varumärket degenererat. Tänk på termos eller dynamit som blivit mer eller mindre generiska.

10. Glöm inte domännamnet. I dag tänker man ofta på domännamnet men inte varumärket när det handlar om att registrera eller skydda. Trots det är det förvånansvärt ofta som domännamnet glöms bort.

– Om du inte har ett väldigt etablerat varumärke kan många kunder bli skeptiska om du inte har registrerat domännamnet, säger Christopher Büller.