Aktie Styrelsen i sök- och annonsbolaget har tagit fram ett förslag för ny rekapitalisering av bolaget. Det framgår av ett pressmeddelande som skickades ut natten mot onsdagen.

Planen baseras på att de konvertibler och obligationer som finns i bolaget omvandlas till en ny typ av preferensaktier, med etiketten serie A.

Om planen går i lås kommer dessa preferensaktier utgöra 90,5 procent av alla aktier och röster i bolaget.

Preferensaktierna kommer enligt förslaget vidare ha företrädesrätt till vinstutdelning och till utbetalning vid likvidation framför stamaktier och befintliga preferensaktier upp till ett belopp om cirka 1 miljard kronor samt 6,25 procent årlig avkastning på detta belopp.

”Skulle Eniro misslyckas genomföra rekapitaliseringen uppstår ytterligare nedskrivningsbehov då möjligheten att genomföra den transformation av verksamheten som pågår inte längre bedöms realistisk. I en sådan situation måste styrelsen upprätta kontrollbalansräkning och ansöka om företagsrekonstruktion”, skriver bolaget som sedan flera år tillbaka har försökt vända verksamheten och renovera balansräkningen.

Bolaget skriver att ”genomförande av transformationen” har tagit längre tid än väntat och att ”resultatet har fördröjt”.

Planen villkorad av obligationsinnehavare motsvarande minst två tredjedelar av obligationslånet röstar för den samt att ägare av konvertibler representerande minst 90 procent av Befintlig konvertibelskuld accepterar omvandla konvertibler till preferensaktier av serie A. Därefter ska frågan behandlas på extrastämma.