Så ska det bli smidigare att flytta pensionsförsäkringar

Publicerad 2017-08-22 06:31

Regeringen vill göra det enklare och billigare för pensionssparare att flytta och slå ihop försäkringar. Förslaget, som presenterades häromdagen, innehåller dock ingen utökad flytträtt för äldre försäkringar. Det är något som kan komma senare.

Trots att flytträtt infördes redan för tio år sedan så är det i praktiken ofta en lång och kostsam process att flytta pensionskapital. Det är något som regeringen vill ändra på.

Bland annat vill man införa en övre gräns för hur höga flyttavgifter som får tas ut. Dessa får bara motsvara de faktiska kostnaderna för flytten. Vilka kostnader som får beaktas föreslås bestämmas i föreskrifter från regeringen eller Finansinspektionen.

Regeringen vill också snabba på själva flyttprocessen. I dag kan en flytt ta flera månader men enligt förslaget ska konsumenterna ha rätt till en snabb handläggning.

Det ska också bli enklare att slå samman försäkringar. Hela värdet i en eller flera pensionsförsäkringar får flyttas utan skattekonsekvenser till en annan pensionsförsäkring med samma person som försäkrad. En sådan flytt ska också kunna ske under pågående utbetalning av pension i den avflyttande försäkringen, skriver regeringen.

– Vi har sett att konsumenterna kan få en bättre överblick över sitt pensionssparande genom att utöva sin flytträtt. Förslagen om att utöka och förtydliga den skatterättsliga flyttregeln förbättrar konsumenternas möjligheter att agera för att på så sätt få ett bättre slutligt pensionsutfall samtidigt som vi tar itu med flyttavgifterna som i många fall är omotiverat höga, säger finansmarknadsminister Per Bolund i ett pressmeddelande.

”En  present till svenska folket”

Förslaget om begränsningar av flyttavgifter gäller endast privata pensionsförsäkringar eller individuell tjänstepension. När det gäller de utökade möjligheterna att slå samman pensionsförsäkringar så gäller den delen av förslaget även kollektivavtalat tjänstepension.

Regeringens förslag välkomnas av Mattias Fellenius, vd för pensionsflyttjänsten Pensiono.se.

– Detta är en present till hela svenska folket. För många kommer detta innebära att de kan få betydligt högre pension. Upp till en tredjedel av pensionen har försvunnit i onödiga avgifter för de värst drabbade, lösningar som spararen nu kan komma ur, säger han.

Han gillar särskilt de utökade möjligheterna att slå ihop försäkringar. Inte minst när det gäller tjänstepensionsförsäkringar som tekniskt sett tecknats av arbetsgivaren.

– Kravet på att den gamla arbetsgivaren skall teckna den nya försäkringen tas enligt förslaget bort, något som tidigare ställde till det när bolag gick i konkurs eller köptes upp, säger Mattias Fellenius.

Ingen utökad flytträtt för äldre försäkringar

Regeringens förslag innehåller dock ingen utökad möjlighet att flytta försäkringar tecknade före 2007. Lagstiftad flytträtt gäller nämligen bara för försäkringar som är tecknade efter 2007.

– Den sista pusselbiten är utökad flytträtt. Tord Gransbo, departementsråd vid finansdepartementet sa innan sommaren att planen är att först effektivisera den nuvarande flytträtten för att sen titta på en utökad flytträtt, förhoppningsvis är det nu nästa sten, säger Mattias Fellenius. 

Av: Magnus Gustavsson, magnus.gustavsson@privataaffarer.se