En modell för framgång

Publicerad 2014-02-26 12:44

Analys Riskspridning är grundidén i den framgångsrika Yale-modellen. Privata Affärer tipsar om vilka investeringar du ska göra i modellens sju tillgångsklasser.

Yale-modellen är utvecklad av David Swensen och Dean Takahashi och har sedan 1980-talet visat sig vara mycket framgångsrik. Modellen går ut på att en investerare ska sprida investeringarna och därmed riskerna mellan sju olika typer av tillgångar.

Dessa är börsnoterade aktier inhemskt och globalt, onoterade bolag, hedgefonder (absolut avkastning), fastigheter, råvaror och räntor. Tyngdpunkten ligger i nuläget på absolut avkastning, onoterade aktier och fastigheter.

Att exempelvis onoterade bolag har en tunn eller obefintlig andrahandsmarknad och därför inte kan säljas ses som en fördel istället för en risk, då det innebär högre avkastning. Orsaken är att svåråtkomliga tillgångar ofta är underanalyserade och konkurrensen om att få köpa är sämre.

Om du investerar i onoterade tillgångar blir du mer eller mindre tvungen till lång sparhorisont, eftersom det inte går att sälja dem lika enkelt som börsnoterade tillgångar. Kan du bara avvara pengarna under lång tid är långsiktigheten en fördel som kan ge överavkastning.

Här är exempel på investeringar du kan göra i de olika tillgångsslagen:

  • Aktier (inhemska): Aktier som Privata Affärer har en positiv syn på just nu är Readsoft, SCA och SEB.
  • Aktier (globala): För småsparare än billiga och bra aktiefonder det som ger bäst riskspridning globalt och till tillväxtmarknader. Enskilda aktier att titta närmare på är i bolag som höjt utdelningen i över 20 år på raken, som Coca Cola, Exxon Mobile, Pepsi, Colgate-Palmolive, McDonalds och Wal-Mart Stores.
  • Onoterade bolag (private equity): Naxs är noterade på Stockholmsbörsen, men de investerar i riskkapitalfonder med onoterade bolag. Naxs är därför ett enkelt sätt för en småsparare att komma åt den typen av tillgång.
  • Hedgefonder (absolut avkastning): Brummer Multi-Strategy är det bredaste valet.
  • Fastigheter: Aktier som Castellum och Hufvudstaden ger dig fastigheter, men också en kursrisk. Du kan därför även titta närmare på alternativa investeringsfonder, för både vanliga fastigheter och skogsfastigheter.
  • Råvaror: En grund är att investera i ett index för råvarupriser, fonder som gör det är Handelsbanken Råvarufond och RICI Råvarufond.
  • Räntor: Det säkraste valet är högräntekonton med insättningsgaranti. En billig företagsobligationsfond som SPP Företagsobligationsfond är ett bra sätt att få exponering mot obligationsmarknaden.