Prisbasbelopp I går fastställde regeringen det så kallade prisbasbeloppet för 2022. Det styr bland annat ersättningsnivåerna i sjuk- och föräldrapenning och andra delar av socialförsäkringssystemet. Men även grundavdragen i skattesystemet påverkas vilket ger lägre skatt för många.

Prisbasbeloppet hamnar på 48 300 kr medan det förhöjda prisbasbeloppet blir 49 300 kr nästa år. I år ligger beloppen på 47 600 kr respektive 48 600 kr.

Beloppen som nu klubbats är ingen överraskning då de blev kända när förslaget lades fram tidigare i år. Då räknade Swedbanks privatekonomer på vilka effekter de höjda beloppen får.

− En höjning av prisbasbeloppet innebär högre ersättning för till exempel garantipensionärer och studenter, som får 130 respektive 160 kr mer varje månad. Det påverkar också sjukpenninggrundande inkomst som ligger till grund för olika bidrag, sade Madelén Falkenhäll, privatekonomisk expert på Swedbank i det pressmeddelande som skickades ut då förslaget till prisbasbelopp lades.

Den högsta sjukpenningnivån höjs med 12 kr per dag, vilket innebär en högsta nivå på 821 kr per dag.

Dessutom innebär det nya prisbasbeloppet att den högsta nivån i föräldraförsäkringen höjs med 15 kr per dag, vilket motsvarar knappt 450 kr per månad, skriver Swedbank.

Men det höjda prisbasbeloppet innebär också lägre inkomstskatt. Ett högre prisbasbelopp innebär nämligen högre grundavdrag och jobbskatteavdrag, Det leder i sin tur till att inkomstskatten blir lägre. Brytpunkten för statlig inkomstskatt påverkas också. Uppräkningen av prisbasbeloppet gör att en större del av inkomsten undantas från statlig inkomstskatt.

− Höjda grundavdrag och jobbskatteavdrag innebär 50-70 kr lägre skatt per månad. Effekten av den höjda brytpunkten för statlig inkomstskatt blir betydligt högre. För de som tjänar runt 50 000 kr eller mer blir inkomstskatten omkring 350 kr lägre per månad, sade Madelén Falkenhäll i pressmeddelandet.

För pensionärerna blir effekterna dock inte lika stora. Även om grundavdraget höjs så handlar det bara om cirka 30 kr lägre skatt i månaden, enligt Swedbanks uträkningar.

Notera att förändringarna avser ”allt annat lika”. Förslag i höstbudgeten kan påverka nivåerna åt det ena eller andra hållet men skillnaderna här gäller alltså effekten av det höjda prisbasbeloppet. 

tabell-pbb-swedbank

Källa: Swedbank