Så påverkas du av de ändrade basbeloppen

Publicerad 2013-08-14 09:52

Nu har de nya basbeloppen för 2014 tagits fram. Beloppen styr allt från pensioner och sjukpenning till fastighetsavgift. För många innebär de nya beloppen mindre i plånboken nästa år.

Tre olika basbelopp styr ersättningen av socialförsäkringar och en del skatter. Nu har de preliminära beloppen för 2014 tagits fram och senare i höst kommer dessa att fastställas av regeringen.

Prisbasbeloppet sänks från 44 500 kr till 44 400 kr. Det påverkar i sin tur garantipension, sjuk- och föräldrapenning och studiemedel. Även grundavdrag och jobbskatteavdrag påverkas.

Enligt beräkningar från Swedbank innebär sänkningen bland annat att garantpensionärer födda 1937 eller tidigare får en sänkt pension med 18 kr per månad före skatt. Samtidigt sänks den högsta sjukpenningen med 2 kr till 708 kr per dag. Den högsta föräldrapenningen sänks med lika mycket och blir nästa år 944 kr per dag.

Det förhöjda prisbasbeloppet sänks från 45 400 kr till 45 300 kr 2014. Beloppet används bland annat för att beräkna tilläggspension/ATP vilket görs för de som är födda mellan 1938 och 1953.

Inkomstbasbeloppet höjs däremot från 56 600 kr till 56 900 kr. Beloppet styr bland annat pensionsgrundande inkomst och även maximal fastighetsavgift. Enligt Swedbanks beräkningar innebär det bland annat att den högsta pensionsgrundande inkomsten (brutto) höjs från 456 800 kr till 459 200 kr (motsvarande en månadslön på 38 267 kr). Inkomster därutöver är inte pensionsgrundande.

Höjningen av inkomstbasbeloppet gör också att den maximala fastighetsavgiften höjs från 7 074 kr till 7 112 kr.

– Sedan fastighetsavgiften infördes 2008 har maxbeloppet stigit med 18,5 procent, vilket är fyra gånger mer än prisökningarna under samma period, konstaterar Swedbanks privatekonom Ylva Yngveson.