Så påverkar du EU-strafftullarna!

Publicerad 2012-02-21 16:23

EU planerar skyddstullar som kan leda till fördubblat importpris på tallrikar, muggar och vaser från Kina. Men har du ett företag som kan påverkas av skyddstullen har du fortfarande möjlighet att reagera, och kanske få en lägre tull!

Bild på porslinstallrikarDet är Svensk Handel som uppmanar företag som kan påverkas av tullen att reagera. Svensk Handel är kritisk till förslaget och anser att det enbart gynnar särintressen i vissa europeiska producentländer.

– En allt större del av produktionen sker i Kina och det finns en orsak till det. Det är fel att EU ska lägga resurser på att skydda en industri som inte är konkurrenskraftig. Vi anser att det vore bättre att istället underlätta för handel med länder utanför EU, säger Stefan Kvarfordt, som arbetar med EU-frågor på Svensk Handel.

Påtryckningar från europeiska tillverkare som anser att Kina dumpat priserna på den europeiska marknaden har fått EU-kommissionen att inleda en undersökning om att införa strafftullar på köksporslin från Kina.

– Vi har sett statistik från kommerskollegium om den här sortens ärenden till EU-kommissionen. De har pekat på att en klar majoritet av dessa ärenden leder till strafftullar.

Hur kan man då påverka de slutliga tullarna?

– I ett första skede uppmanar vi tillverkare och importörer som menar att de kommer att påverkas av tullarna att innan den 2 mars kontakta Kommissionen för att ha möjlighet att påverka hur tullen utformas. På Svensk Handels hemsida finns utförliga instruktioner för hur svenska importföretag anmäler sig som intressenter till EU-kommissionen. Helst ska även den kinesiska leverantören anmäla sig så att även de kan vara med i processen. Då kan man i ett senare skede presentera den ekonomiska påverkan som det skulle bli av tullar för kommissionen och i bästa fall få en egen, lägre, tullsats för den enskilda leverantören.

Hur kan man egen lägre tullsats?

– Då måste man visa hur företaget skulle påverkas av en hög strafftull, till exempel om de skulle leda till friställningar eller drabbar nyanställningar och så vidare. Det handlar om presentera samma typ av ekonomiska argument som de använder som begärt att det ska läggas på strafftullar.

Hur ser man på dessa tullar ute i Europa?

– Svensk Handel samarbetar med de nationella branschorganisationerna ute i Europa och många andra organisationer för att samordna vårt svar på hotet om tullar.

Svensk Handels hemsida finns information om hur du som påverkas av strafftullarna kan påverka!