Budgeten Mycket var som vanligt känt i förväg när regeringen på måndagsmorgonen presenterade budgetpropositionen.  Sammanlagt handlar det om reformer för 74 miljarder kronor. Bland de förslag som väntas få en direkt inverkan på plånboken finns tre skattesänkningsförslag som berör 7,5 miljoner svenskar.

Det handlar för det första om den skattereduktion som infördes den 1 januari i år med tyngdpunkt på låg- och medelinkomsttagare. Regeringen föreslår nu att skattereduktionen förstärks med 1.320 kr från 2022. Skattereduktionen blir därmed som huvudregel ett fast belopp på 2.820 kr per år 2022.

För det andra så vill regeringen stärka den nuvarande skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning så att skatteklyftan mellan dessa ersättningar och arbetsinkomster försvinner. I dag betalar en person med sjuk- eller aktivitetsersättning i genomsnitt cirka 10.000 kr mer per år i inkomstskatt jämfört med en person med samma inkomstnivå som jobbar.

Kostnaden för att vara med i a-kassan sänks genom en skattereduktion. Det innebär en skattesänkning på omkring 400 kr per år för medlemmar i de flesta a-kassor.

De offentligfinansiella effekterna beräknas till 7 miljarder kr för skattereduktion för förvärvsinkomster, 2,6 miljarder för sjuk- och aktivitetsersättning och 0,8 miljarder för a-kassan.

Regeringen presenterade också några räkneexempel på hur skattesänkningarna kommer att påverka privatpersoner.

En pensionär med en månadsinkomst på 18 000 kronor, vilket är medianinkomsten för en pensionär i Sverige, får 124 kronor mer i plånboken varje månad. För en pensionär med en månadsinkomst på 13 000 kronor blir skattesänkningen 86 kronor per månad. Hela skattesänkningen sker till följd av det förstärkta skatteavdraget för förvärvsinkomster.

En löntagare med en månadsinkomst på 25 000 kronor får 110 kronor mer i plånboken varje månad till följd av den förstärka skattereduktionen för förvärvsinkomster.

Löntagaren kommer också kunna göra avdrag för medlemsavgiften till a-kassan, vilket innebär en skattesänkning på 400 kronor per år för medlemmar i de flesta a-kassor.

En person med sjukersättning på 12 706 kr, vilket är medianen för inkomstbaserad sjukersättning i Sverige, får en total skattereduktion på 1068 kr per månad till följd av de förstärka skattereduktionerna för sjuk- och aktivitetsersättning samt förvärvsinkomster.

För en person med sjukersättning på 10 183 kr, vilket är garantinivån för sjukersättning, blir den totala skattereduktionen 838 kr per månad.

Mer pengar till klimatbonussystemet för bilar

Regeringen vill redan i höst skjuta till ytterligare 1,9 miljarder till klimatbonussystemet för bilar där årets pengar tog slut redan i augusti. Samtidigt vill man höja fordonsskatten för nya bensin- och dieselbilar.

För att göra finansieringen långsiktig sänks klimatbonusen för laddhybrider 2022 och för samtliga klimatbonusbilar 2023, i takt med att marknaden utvecklas.

Samtidigt höjs malus-delen för att öka finansieringen och styra bort från bilar med höga utsläpp. Det handlar om höjd fordonsskatt för nya bensin- och dieselbilar med stora utsläpp. Den delen skickar regeringen ut på remiss och kan införas den 1 juni nästa år.

Bilförmånsreglerna ska vidare förenklas, bli mer förutsägbara och föreslås få bättre miljöstyrning.

Regeringen ska också tillföra ytterligare 200 miljoner kronor i en cykelsatsning 2022, totalt 450 miljoner kronor, och en förändrad förmånsbeskattning ska få fler arbetsgivare att erbjuda cykelförmån.

Höjd alkoholskatt ska finansiera försvaret

Högre skatt på alkohol och tobak från 2024 ska användas som en del i finansieringen av de ökade försvarsanslagen 2024.

Regeringen har sedan tidigare aviserat höjningar av skatterna på alkohol och tobak från och med den 1 januari 2023. I och med denna avisering kommer alltså skattesatserna att höjas både 2023 och 2024.

Regeringen avser att återkomma med ett detaljerat förslag där exempelvis nivån på skattehöjningen för olika typer av alkohol och tobak framgår. Förslagen bedöms preliminärt ge ökade intäkter med strax över 1 miljard kronor från och med 2024.

Familjevecka från april nästa år

Regeringen vill också införa den så kallade ”familjeveckan”, berättade socialminister Ardalan Shekarabi för TV4 på måndagsmorgonen.

Det innebär att föräldrar till barn mellan 4 och 16 år kan vara hemma och få ut 80 procent av lönen – som att ”vabba”, fast i stället för att vara hemma med barn på grund av sjukdom så rör det sig om att man kan vara hemma på grund av skollov eller utvecklingssamtal.

Sänkt moms för reparationer

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen att momsen på vissa reparationstjänster sänks från 12 till 6 procent.

Regeringen vill också införa möjligheten att hyra ut personliga tillgångar skattefritt upp till 20 000 kronor.