Så mycket sänks skatten på ISK

Publicerad 2016-11-24 12:28

Skatt I dag fastställdes den statslåneränta som ligger till grund för beskattning av kapitalförsäkringar och investeringssparkonton.

Statslåneräntan per den 30 november är en referensränta som används inom skattelagstiftningen. I dag fastställdes räntan till 0,27 procent vilket är en rejäl sänkning från fjolårets 0,65 procent.

Den nya statslåneräntan skulle egentligen innebära en skattesats på 0,306 procent på ISK och kapitalförsäkring nästa år. Men häromåret infördes ett golv i beskattningen och dagens sänkning av statslåneräntan gör att golvet för första gången används.

I praktiken blir därför skattesatsen på ISK och kapitalförsäkring lägsta möjliga, det vill säga 0,375 procent. Det är en sänkning från årets nivå på 0,42 procent.