Aktie Clas Ohlsons totala försäljning steg med 1 procent under januari. Den organiska försäljningen var oförändrad procent.

Försäljningen i jämförbara enheter i lokal valuta steg med 1 procent under perioden.

Clas Ohlsons onlineförsäljning ökade med 30 procent under månaden.

Antalet butiker uppgick per den sista januari till 230 stycken, motsvarande en minskning med netto åtta butiker från motsvarande period året innan.

I Sverige steg försäljningen med 4 procent.

I lokal valuta steg försäljningen i Norge med 2 procent, i Finland var den oförändrad.

Clas Ohlsson håller på att stänga butiker i Tyskland och Storbritannien och utanför Norden sjönk försäljning från 22 till 6 miljoner kronor i januari.

Försäljningen i Norden ökade sammantaget med 4 procent under månaden (3 procent organiskt), lyfter bolaget fram.