Aktie SAS-koncernens kapacitet minskade med över 45 procent i mars, som en effekt av coronapandemin och de resebegränsningar som införts. Det framgår av SAS månadstrafikrapport för mars månad.

Under april kommer nästan samtliga flyg ställas in med undantag av ett fåtal inrikeslinjer i Norge och Sverige.

SAS reguljära passagerartrafik mätt som RPK, intäkt per passagerarkilometer, minskade med 62 procent i mars, jämfört med motsvarande månad året innan. Kabinfaktorn för reguljärtrafiken uppgick till 48,6 procent i mars, en nedgång med 22 procentenheter jämfört med februari föregående år.

Flygbolagets valutajusterade yield, som är passagerarintäkter dividerat med RPK, var upp 4,1 procent i mars jämfört med samma månad i fjol.

Den så kallade valutajusterade Pask, som är passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, var ned 28,1 procent.