Pension Det kostar att ha efterlevandeskydd för tjänstepensionen. Nu kan du enkelt räkna ut hur mycket med en tjänst från Konsumenternas försäkringsbyrå.

Ju högre lön du har desto viktigare är tjänstepensionen. För många höginkomstagare är den över hälften av pensionen.

För den som väljer att inte ha efterlevandeskydd blir tjänstepensionen dessutom högre. Exakt hur mycket extra du kommer att få i månaden går nu enkelt att räkna ut på Konsumenternas Försäkringsbyrås nya webbtjänst.

– Med vår nya unika webbtjänst kan konsumenterna själva räkna ut vad det kostar att ha ett återbetalningsskydd och familjeskydd, något som inte är möjligt att räkna ut på egen hand, säger Stefan Thelenius, pensionsspecialist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Efterlevandeskyddet i en kollektivavtalad tjänstepension består av återbetalningsskydd och inom vissa områden även ett familjeskydd. Återbetalningsskydd innebär att kapitalet i pensionen betalas ut till dina efterlevande om du skulle dö. Om du också har valt familjeskydd betalas det dessutom ut mellan 1 och 4 prisbasbelopp varje år i 5 till 20 år.

– Väljer du återbetalningsskydd så får du själv en lägre tjänstepension eftersom du inte får ta del av arvsvinster. Om du har ett familjeskydd så minskas i stället insättningen till din tjänstepension med det som skyddet kostar – och det blir dyrare ju äldre du blir, förklarar Stefan Thelenius.

De flesta som väljer att skaffa efterlevandeskydd gör det när de har barn som inte är myndiga. Eller vill försäkra sig om att det finns pengar kvar till en partner för att till exempel klara av ett bolån ensam. Andra väljer att i stället skaffa låneskydd eller livförsäkring för sådana situationer.

– Ja, ett alternativ eller komplement till efterlevandeskydd kan vara att teckna en livförsäkring. Vi har tänkt att du kan använda uppgifterna om vad olika efterlevandeskydd kostar till att jämföra med årspremien för en livförsäkring på motsvarande belopp, avslutar Stefan Thelenius.