Så mycket höjs skatten på ISK och kapitalförsäkringar nästa år

Publicerad 2015-11-26 14:32

Skatt På torsdagen blev det klart hur hög skatten på ISK och kapitalförsäkringar blir nästa år. Trots att den statslåneränta som ligger till grund för beskattningen faktiskt blir lägre så blir den totala effekten en rejäl höjning. Detta eftersom skattereglerna ändras nästa år. 

På torsdagen fastställdes den statslåneränta som kommer att ligga till grund för beskattningen av investeringssparkonton och kapitalförsäkringar nästa år. Statslåneräntan per den 30 november sätts till 0,65 procent vilket är betydligt lägre än fjolårets 0,90 procent.

Men eftersom reglerna för beskattningen av ISK och kapitalförsäkringar ändras så blir det ändå en skattehöjning på sparandet nästa år.

Så ändras beräkningsreglerna

Hittills har beskattningen något förenklat inneburit att man multiplicerat kapitalunderlaget med statslåneräntan för att få fram en schablonintäkt. Denna intäkt har sedan beskattats med 30 procent. I år har skatten alltså varit 0,27 procent.

Men nästa år förändras reglerna. Då ska kapitalunderlaget räknas fram med statslåneräntan plus 0,75 procentenheter. Underlaget ska sedan beskattas med 30 procent.

I praktiken innebär det att skatten blir 0,42 procent nästa år.

Fortfarande attraktiv sparform

Skillnaden mellan 0,27 procent och 0,42 procent kan tyckas liten. Har du en miljon på kontot får du betala 4 200 kr istället för 2 700 kr. Det innebär en skattehöjning på drygt 55 procent.

Men trots de nya beräkningsreglerna kommer investeringssparkonton och kapitalförsäkringar vara en förmånlig sparform även nästa år.

– Om du räknar med att få en avkastning på över 1,4 procent nästa år så tjänar du på att spara inom ramen för en kapitalförsäkring eller investeringssparkonto. När det gäller kapitalförsäkringar gäller det dock att se upp för avgifterna. De stora nätmäklarna erbjuder visserligen både ISK och kapitalförsäkringar utan avgift men många banker tar fortfarande ut höga avgifter för kapitalförsäkringar, säger Privata Affärers chefredaktör Per Hammarlund.