Elpriset Elpriserna sjönk i samtliga fyra svenska elområden i februari. Procentuellt sett var fallet störst i norr.

När februari månads sista dygnspris nu satts på elbörsen Nordpool kan vi konstatera att elpriset föll tillbaka på bred front. Systempriset för hela elbörsen Nordpool föll från 1,02 kr per kilowattimme till 91,38 öre i februari – en minskning med 10,5 procent.

Ser vi på de svenska elområdena föll priset från 70,38 öre till 52,04 öre per kilowattimme i den norra halvan av landet (SE1 och SE2). Det motsvarar en minskning på 26,1 procent.

I SE3, där bland annat Stockholm och Göteborg ingår, föll priset från 92,58 öre till 82,54 öre per kilowattimme vilket motsvarar en minskning på 10,8 procent.

I den allra sydligaste delen av landet (SE4) landade februaripriset på 102,80 öre per kilowattimme. Det är en minskning med 1.6 procent jämfört med januaripriset som var 104,43 öre per kilowattimme.

Priserna avser spotpriset på elbörsen Nordpool. För slutkunder tillkommer skatt, moms, elhandelsbolagens påslag och överföringsavgifter.

Tabell: Månadssnittpriset på elbörsen Nordpool (öre/kWh)

  SYS SE1 SE2 SE3 SE4
FEB 91,38 52,04 52,04 82,54 102,80
JAN 102,15 70,38 70,38 92,58 104,43
Skillnad (%) -10,5 -26,1 -26,1 -10,8 -1,6

Källa: Nordpool