Studielån Vid årsskiftet väntas räntan på studielån höjas rejält. Det visar en ny prognos från CSN.

I nuläget ligger räntan på studielån på 0 procent. Men nu går perioden med räntefria studielån mot sitt slut. Enligt CSN:s prognos kan den totala räntan hamna på 0,64 procent nästa år, rapporterar TT.

För den som har ett lån på 166 000 kr, vilket är den genomsnittliga skulden,  innebär det en räntekostnad på 88 kr i månaden.

En orsak till räntehöjningen är förstås stigande marknadsräntor. Men ränteberäkningsmodellen för studielån tagna efter 1989 väntas också ändras. Regeringen föreslår nämligen att räntan ska höjas med 0,5 procent för att täcka kreditförluster för obetalda studielån.

— Grundräntan är kopplad till marknadsräntan och är en beräkning av statens upplåningskostnad. Så slår man ihop de här två (den nya ränteberäkningsmodellen som införs och höjningen av grundräntan) får man den ränta som kommer att påverka kunden, säger Jan Söderholm på CSN till TT.