Så många saknar tjänstepension – går miste om tusenlappar

Publicerad 2015-11-23 09:10

Var åttonde pensionär saknar tjänstepension och får därför klara sig på den allmänna pensionen som ofta motsvarar mindre än hälften av lönen. Du som fortfarande jobbar bör därför se till att få tjänstepension från din arbetsgivare.

Det är tjänstepensionsföretaget Collectum som räknat fram andelen pensionärer som saknar tjänstepension med hjälp av siffror från SCB. Andelen fortsätter visserligen att minska men fortfarande saknar 12 procent av pensionärerna tjänstepension. Andelen är högre bland kvinnor än bland män.

– Det är illa att nästan en kvarts miljon pensionärer helt saknar tjänstepension och får klara sig på endast den allmänna pensionen. Däremot är det positivt att antalet som saknar tjänstepension stadigt minskar, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

Den allmänna pensionen innebär ofta innebär mindre än hälften av den tidigare lönen i månadsutbetalning. Tjänstepensionen är därför ett viktigt komplement.

En privatanställd tjänsteman med tjänstepensionen ITP 2, som är 45 år i dag och har en lön på 35 000 kronor i månaden, kommer enligt Collectums beräkningar att få cirka 3 600 kronor i tjänstepension att lägga till den allmänna pensionen. Till det tillkommer den premiebestämda kompletterande ålderspensionen ITPK.

– Tjänstepensionen är en allt större del av den framtida pensionen. Därför är ett av de viktigaste pensionsvalen att jobba hos en arbetsgivare som betalar tjänstepension, säger Tomas Carlsson.