Så många miljoner fattas i Panaxia

Publicerad 2012-10-08 15:53

Panaxia Bristen i värdetransportföretaget Panaxias konkursbo uppgår till cirka 646 miljoner kronor, enligt en beräkning gjord av konkursförvaltaren Lars-Henrik Andersson.

Beloppet presenteras samtidigt som Andersson är i färd med att lämna in en konkursbouppteckning om Panaxia till tingsrätten.

Bristen utgörs av kassatillgångar som hämtats från kunder, men som därefter aldrig har satts in på rätt bankkonto.

I Panaxias konkursbo finns kontanta medel, bankmedel och fordringar på sammanlagt 158 miljoner kronor, vilket motsvarar 24 procent av bristen.