Så lever du på aktieutdelningarna

Så lever du på aktieutdelningarna

Publicerad 2009-12-08 09:45

Vill du sluta jobba och leva enbart på dina aktieutdelningar? DI har valt ut en portfölj som ger hög direktavkastning jämt fördelat under året.

Det handlar om nio aktier i svenska, finska, norska och amerikanska bolag. Den stora spridningen beror på att portföljen ska ge en jämnt fördelad utdelning över året. Urvalet kallas dock för ”högst subjektivt med ambitionen att nå en stor spridning och en hög och stabil direktavkastning”.

Det krävs också en del pusslande med de inbördes vikterna i portföljen för att avkastningen ska bli jämnt fördelad över året.

Enligt DI:s beräkningar bör porföljen ge en direktavkastning på 4,5 procent men i slutändan beror det förstås på skatter, courtage och valutarisker.

Det finns förstås en hake med DI:s resonemang att det går att leva på enbart aktieutdelningar. För att få motsvarande en månadslön på 25 000 kr krävs att du stoppar in 9,7 miljoner kr i portföljen.

PRIVATA AFFÄRER

DI:s utdelningsportfölj  
  Direktavkastning i % Utdelningsmånader
Kraft Foods (USA) 4,4 jan, apr, jul, okt
AT&T (USA) 6 feb, maj, aug, nov
Fiskars (Finland) 4,7 feb
Ratos (Sverige)   5 apr
Latour (Sverige) 4,1 maj
Statoil (Norge) 4,3 jun
Mc Donald´s (USA) 3,3 mar, jun, sep, dec
Svolder (Sverige) 5,4 nov
Skistar (Sverige) 3,5 dec
Genomsnitt 4,5