I annonssamarbete med TESSIN

ANNONS Under 2020 presterade Fastighetsräntefonden en uppgång med 6,05 procent, vilket var bäst av alla svenskregistrerade räntefonder enligt en jämförelse i Morningstars databas. Fondens framgångsrecept var att investera i ett stort antal fastighetslån via Tessins finansieringsplattform.

Räntebärande tillgångsslag är ett vanligt inslag i väldiversifierade investeringsportföljer, men för många är direktutlåning fortfarande ett relativt nytt sätt att investera på. På senare tid har allt fler svenskar fått upp ögonen för den här typen av investeringar. Inte minst eftersom Tessin, Nordens största investeringsplattform för fastigheter, gör det enkelt för allmänheten att investera i fastighetsprojekt. Tessin lanserade sin plattform 2014 och har sedan dess rest 2,8 miljarder kronor i kapital fördelat på över 260 fastighetslån.

Jonas Björkman, vd och grundare av Tessin, berättade i en intervju om investeringarna som finansierat allt från bostäder och samhällsfastigheter till vindtunnlar och lekland. 

– Vår finansieringsform passar inte bara små- och medelstora fastighetsutvecklare, utan har även visat sig vara ett bra alternativ för större etablerade bolag att kunna accelerera byggtakten.

Se aktuella fastighetsprojekt här!

Enklare direktutlåning

Under 2020 var det få som missade att fondjättarna tvingades frysa uttag på grund av svårigheten att prissätta företagsobligationer. När detta skedde stod fastighetslånen som förmedlas av Tessin stabila och Fastighetsräntefonden presterade på topp. 

tessin-2

Genom att skapa ett konto och ansluta dig till Tessins investerarnätverk kan du själv handplocka intressanta investeringsmöjligheter utan krångliga avgifter och mellanhänder. Som medlem bygger du en egen portfölj med säkerställda fastighetslån utifrån dina preferenser vad gäller fastighetskategori, risknivå och löptid. Årsavkastningen varierar mellan 7–13 procent årligen beroende på lånets karaktär.

Ta del av aktuella investeringsmöjligheter genom att skapa ett konto på Tessins plattform idag.   

En annan metod för att uppnå exponering mot fastighetslånen på Tessins plattform är att investera i Fastighetsräntefonden via ISK. Fastighetsräntefonden är en aktivt förvaltad fond som löpande investerar i ett stort antal lån som förmedlas hos Tessin. I fonden uppnår du riskspridning för ett mindre belopp och en förväntad avkastning om 6-8 procent årligen. Läs mer om Fastighetsräntefonden här.

Fakta: Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 55 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 2,8 miljarder i kapital fördelat på över 260 projekt.

Läs mer på Tessins hemsida

Av: Tessin

Detta är en annons från Tessin och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.