Så höjs skatten nästa år

Publicerad 2014-10-06 14:31

Skatt Den nya rödgröna regeringen föreslår skattehöjningar för höginkomsttagare nästa år. Men pensionärer får lägre skatt.

Jobbskatteavdraget trappas av för dem som har arbetsinkomster som överstiger ca 50 000 kr per månad. Avtrappningstakten föreslås vara 3 procent vilket innebär att inget jobbskatteavdrag kommer att ges för dem som har arbetsinkomster som överstiger 123 300 kr per månad vid genomsnittlig kommunalskattesats. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 2,36 miljarder kr 2015.

Förslaget kommer att ingå i budgeten som presenteras senare i höst.

– Sammantaget kommer man att se att det är en budget som kommer att ta itu med de stora problem vi har i Sverige vad gäller jobben, skolan, miljön och klimatet, säger finansminister Magdalena Andersson till SR Ekot.

Brytpunkt för statlig skatt

Den nedre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster för 2015 begränsas genom att den räknas upp med förändringen i konsumentprisindex, i stället för med förändringen i konsumentprisindex plus två procentenheter. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 1,91 miljarder kr.

Sänkt skatt på pensioner

Skillnaden i beskattning mellan lön och pension ska successivt tas bort. Som ett första steg avskaffas skillnaden i beskattning för inkomster upp till cirka 120 000 kr per år. Skatten sänks även för pensionärer med inkomster upp till cirka 240 000 kr per år. Målsättningen är att skillnaderna ska vara helt borta år 2020.

– Vi tycker det är fel att pensionärer betalar högre skatt än vanliga löntagare. Nu sänker vi skatten, framför allt för dem med låg pension, säger Magdalena Andersson till SR Ekot.

Dyrare anställa pensionärer och unga

Samtidigt återinförs delvis den särskilda löneskatten på lön och andra ersättningar för arbete samt på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som har fyllt 65 år.

Löneskatten föreslås uppgå till 8,5 procent och är en form av socialavgift. För anställda betalas löneskatten av arbetsgivaren. Löneskatten tillsammans med ålderspensionsavgiften kommer då att uppgå till 18,71 procent att jämföra med fulla arbetsgivaravgifter på 31,42 procent för personer under 65 år. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 2,34 miljarder kr 2015.

Regeringen vill också slopa den lägre arbetsgivaravgiften för unga under 26 år. Nedsättningen ska halveras nästa år för att helt upphöra den 1 januari 2016. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 9,60 miljarder kr 2015 och ca 18,81 miljarder kr 2016.

Snabb nedtrappning av privat pensionssparande

Avdragsrätten för privat pensionssparande begränsas genom att det fasta beloppet sänks från 12 000 till 1 800 kr per år. Man vill också slopa avdragsrätten för förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital slopas.

Den uttryckliga bestämmelsen om skattereduktion för privatundervisning, s.k. läx-RUT, försvinner också.