Bolån Snitträntan på tremånaders bolån fortsatte att stiga i januari och ligger nu 166 procent högre jämfört med samma månad i fjol. Samtidigt låg de bundna boräntorna relativt stilla.

Enligt statistik från Compricer fick genomsnittskunden 3,52 procent i rörlig boränta i januari. Det är 0,18 procentenheter högre än i december. Jämfört med januari i fjol är ökningen hela 2,20 procentenheter. Procentuellt sett motsvarar det en ökning på 166 procent.

Skandia hade i januari den lägsta snitträntan på 3,34 procent. Högst hade Nordea på 3,70 procent. Skillnad mellan banken med lägst rörlig genomsnittsränta och banken med högst är därmed 0,36 procentenheter.

Snitträntan på lån bundna i tre år var oförändrad jämfört med december och landade på 4,08 procent. Danske hade lägst snittränta (3,88 procent) medan SBAB hamnade på en jumboplats med 4,45 procent.

Snitträntan för femåriga bolån steg marginella 0,01 procentenhet till 3,98 procent. Skandia hade lägst ränta med 3,48 procent medan Danske och SBAB hamnade i botten med en snittränta på 4,35 procent. Skillnaden mellan banken med lägst genomsnittsränta och bankerna med högst snittränta var därmed hela 0,87 procentenheter.

Av: Magnus Gustavsson, magnus.gustavsson@privataaffarer.se

Annons:
Jämför bolån och snitträntor på bolån genom oss och Compricer och hitta den lägsta aktuella boräntan!