Så hög boränta kräver bankerna att du ska klara av

Publicerad 2015-03-23 15:35

Har du små marginaler i kalkylen för ditt nya bolån? Då gäller det att välja bank med omsorg. Kraven på kundernas förmåga att klara av räntehöjningar varierar mellan de stora aktörerna.

Så länge Riksbankens reporänta ligger på minus går de flesta kalkyler över boendekostnader ihop. Men den som tecknar bolån måste ta höjd för att räntorna förr eller senare vänder uppåt.

Jämfört med dagens extremt pressade bolåneräntor är det en bra bit upp till de nivåer som bankerna kräver att nya bolånetagare ska klara av. Den så kallade kalkylräntan ligger vanligtvis kring 7 procent. Men kraven skiljer sig relativt kraftigt åt från bank till bank, visar Privata Affärers genomgång.

Nordea har de strängaste kraven. Den som ansöker om lån hos banken i dag ska ha utrymme i sin ekonomi för en boränta på 8 procent. Det är den lägsta nivån för bankens kalkylränta, som kan bli högre om den bundna femårsräntan stiger över en viss nivå (se beräkningsmodell längst ned i artikeln).

Banken motiverar med att nivån inte bara tar höjd för stigande räntor utan även oförutsedda händelser som höjda elpriser, höjda avgifter och minskade ränteavdrag.

Detta står i kontrast till Swedbank som har lägst krav just nu. Banken beräknar kalkylräntan på ett snarlikt sätt som Nordea men har inget golv på 8 procent. Den låga nivån på bundna femårsräntan gör att nya kunder endast behöver ta höjd för 5,57 procents ränta.

Det blir en avsevärd skillnad för ett bolån på till exempel 2 miljoner kr. Enligt Nordeas krav ska du i det fallet klara av en månadskostnad på 13 333 kr (innan ränteavdrag). Swedbank kräver ”bara” att du fixar en kostnad på 9 283 kr. 

Hur kommer det sig att ni har så låga krav, Anna Sundblad, presschef på Swedbank? 

– Vi har alltid utgått från femårsräntan plus 3 procentenheter. Jag kan inte svara på om vi tittar på konkurrenterna i det här avseendet. Detta är en del av bedömningen av kundernas återbetalningsförmåga.

Är de låga kraven ett sätt att locka bolånekunder med små marginaler? 

– Nej, absolut inte. Vi anpassar oss efter de rekommendationer som finns och betonar vikten av amortering. Återbetalningen är A och O och vi vill att våra kunder ska ha goda marginaler.

 

Så ser kalkylräntan ut hos din bank:

  • Swedbank: 5,47 procent. Banken räknar med att kunderna ska klara av en ränta som motsvarar femåriga bolåneräntan plus 3 procentenheter. 
  • SBAB: 7 procent. Kalkylräntan baseras på Riksbankens, Bankföreningens och SBAB:s bedömning av vad en långsiktigt hållbar femårsränta är och sedan adderas 2 procentenheter.
  • SEB: 7 procent. Räntan har satts efter en rimlighetsbedömning.
  • Nordea: 8 procent. Beräknas med bundna femårsräntan plus 3 procentenheter, som lägst 8 procent. 
  • Handelsbanken: 7,5 procent. Den ska ta höjd för vad räntan kan tänkas bli under ett låns löptid.