Så här kan du låta bloggare marknadsföra ditt företag

Publicerad 2015-10-06 13:55

Allt fler företag väljer att marknadsföra sina produkter och tjänster med hjälp av en utomstående bloggare. Det gäller dock även då att följa marknadsföringslagen. Nya Affärer tipsar om fyra regler att hålla sig till när du anlitar en bloggare för att hjälpa till i marknadsföringen.

Det är viktigt att komma ihåg att du som företagare är ansvarig för innehållet i din marknadsföring. Det gäller även om du anlitar en extern bloggare. Du är ansvarig för det som bloggaren gör i marknadsföringen av din produkt eller tjänst. Här är fyra frågor som du bör ägna extra uppmärksamhet åt.

1. Bestäm om blogginläggen ska vara kommersiella eller redaktionella. Det finns en gränsdragningsproblematik med att använda utomstående bloggare med stor frihet att uttrycka sig. Första frågan att besvara är om det som sägs eller visas är ett redaktionellt eller kommersiellt inlägg. Är det redaktionellt kan du som företagare och beställare inte kontrollera innehållet, vilket däremot är möjligt om bloggarens inlägg är kommersiella. Det är de kommersiella blogginläggen som faller under marknadsföringslagen. Om du till exempel ger en bloggare produkter som hon eller han sedan skriver om anses det vara ”kommersiellt” om det inte bara har skett någon enstaka gång. 

2. Tänk igenom vilken kontakt du ska ha med bloggaren. Om du bestämmer dig för att ha ett kommersiellt samarbete med bloggaren ska du berätta det, samt vad som gäller enligt marknadsföringslagen. Glöm inte att skriva ett avtal för konsekvenserna om bloggaren inte följer de riktlinjer som du har dragit upp. Om du som annonsör inte vill ha ett samarbete med bloggaren som bedöms vara kommersiellt måste du uppträda med viss försiktighet, till exempel när det gäller att förse denne med gratisprodukter.

3. Glöm inte att annonsmärka innehållet om det är kommersiellt. Om du är klar över att ditt samarbete med bloggaren är kommersiellt måste du annonsmärka innehållet, till exempel med en vinjett där det står ”sponsrat innehåll” alternativt ”annons”. Det kallas för att reklamidentifiera innehållet. När det sker ska det vara tydligt vem som är avsändare, det vill säga du som annonsör. Du behöver även informera bloggaren om kraven på reklamidentifiering. 

4. Skapa egna riktlinjer. Du behöver vara säker på att bloggen med marknadsföringen följer lagens krav. Ett sätt att göra det på är att skapa egna riktlinjer för hur bloggen ska hanteras, vilka krav lagen ställer, samt hur kontakterna med externa medarbetare ska se ut. Här bör du också beskriva hur ditt varumärke får användas. Om bloggaren inte följer riktlinjerna som du har upprättat, bör du överväga att avsluta samarbetet.