Pension Under fredagen överför staten nästan 50 miljarder kronor till svenskarnas premiepensionskonton och Privata Affärer har listan på de populäraste PPM-fonderna. Nordnets sparekonom Frida Bratt uppmanar pensionsspararna att göra en "hälsokontroll" av sina fondval inför veckans insättning. 

Årets insättning av premiepensionsrätter uppgår till 47,6 miljarder kronor och överföringen till pensionsspararnas konton sker under fredagskvällen den 9 december. Den genomsnittlige pensionsspararen får 8 167 kr medan den maximala insättningen ligger på 12 924 kr, enligt ett pressmeddelande från Pensionsmyndigheten.

För pengarna köps nya fondandelar med start på måndag den 12 december. Den som vill ändra sitt fondval måste göra det under torsdagen annars sker bytet tidigast onsdag den 14 december, det vill säga under nästa vecka, upplyser myndigheten.

Privata Affärer har listan på de tio populäraste PPM-fonderna och deras utveckling under 2022 (se tabell längre ned). Samtliga står på minus sedan årsskiftet och allra tyngst har det gått för AMF:s ”Aktiefond Sverige” med en nedgång på nära 26 procent. 

Inför veckans insättning anser Nordnets sparekonom Frida Bratt att pensionsspararna ska passa på att se över sina fondval.

– Uppmaningen till pensionsspararna tycker jag blir att logga in hos Pensionsmyndigheten och göra en ”hälsokontroll” av de val man gjort och sedan ställa sig frågan om man vill vara aktiv med sina PPM-fonder eller inte, skriver hon i ett mejl till Privata Affärer. 

Frida Bratt noterar att det i stort sett är samma fonder som år efter år tar plats på topplistan. 

– Det är till och med så att en del fondval ligger kvar från när premiepensionen sjösattes för över 20 år sedan. Fonden Contura, numera Swedbank Robur Technology, var det mest populära fondvalet i det allra första PPM-valet år 2000 och fortsätter att vara i topp, skriver hon, och fortsätter sedan:

– Det tror jag inte beror på att pensionsspararna år efter år vill satsa på teknikaktier, utan snarare beror det på att det är ett val som många gjorde en gång i tiden och som nu ligger kvar år efter år hos pensionssparare som inte är så aktiva.

Om man inte vill göra aktiva fondval så är det bäst att lägga pengarna i förvalsalternativet AP7 Såfa, enligt sparekonomen. 

– Det är bättre än att vara ”halvt” aktiv, fortsätter Frida Bratt och beskriver fonden som det ”utmärkta och billiga icke-valsalternativet”. 

I huvudsak sparar svenskarna i just AP7 Såfa som har drygt 5 miljoner andelsägare. Hittils i år är fondens aktieben – AP7 Aktiefond – ned omkring 8 procent. 

AP7 Såfa består av två fonder, AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond, där fördelningen anpassas efter ålder. Fram till 55 års ålder består fonden till 100 procent av AP7 Aktiefond, därefter minskar aktieandelen årligen till förmån för AP7 Räntefond. När spararen fyller 75 år stannar fördelningen på två tredjedelar räntefond och en tredjedel aktiefond.

I övrigt påpekar sparekonomen att breda globalfonder är ett populärt val bland pensionsspararna. 

– Det är inte dåligt, som en grund i PPM-portföljen. Men man kan ha i åtanke att premiepensionen – än så länge åtminstone – erbjuder många intressanta spetsfonder i utbudet att ”krydda” portföljen med. I PPM är dessa ju dessutom rabatterade, skriver Frida Bratt. 

Tabell: De tio populäraste PPM-fonderna. Källa: Pensionsmyndigheten, Morningstar 

Fond Antal sparare Utveckling i år (%)*
AP7 Såfa – Statens årskullsförvaltningsalternativ 5 067 393 -7,7**
Swedbank Robur Technology A 320 147 −18,9
AMF Aktiefond Sverige 190 870 −25,7
Didner & Gerge Aktiefond 179 658 -22,5
AMF Aktiefond Världen 176 711 -17,5
Swedbank Robur Aktiefond Pension 164 052 -6,3
AP7 Aktiefond 148 191 -7,7
Swedbank Robur Access Sverige A 145 777 -21,7
Swedbank Robur Transfer 80 123 430 -6,4
Swedbank Robur Access Global A 120 342 -6,8


* Kurser avlästes torsdag den 8 december.

** AP7 Såfa består av två fonder, AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond. Fram till 55 års ålder består portföljen till 100 procent av AP7 Aktiefond, därefter ökar andelen AP7 Räntefond successivt.