Insiders Inför rapportsläppen får börsbolagens insynspersoner inte handla med aktier i de egna bolagen. Men efter att delårssiffrorna släppts så är det fritt fram att handla igen. Här är ett urval av den senaste veckans transaktioner som registrerats i Finansinspektionens insynsregister. 

Christopher Rees har den 1 november köpt 40.000 aktier i Hoist, där han sedan i februari i år är ledamot av styrelsen. Köpet gjordes till kursen 25:95 kronor enligt Finansinspektionens insynsrapportering och affären var således värd drygt 1 miljon kronor. Enligt Hoists hemsida ägde Christopher Rees sedan tidigare 9.000 aktier i bolaget.

Tommy Sarenbrant, rekryteringschef på B3, har den 31 oktober sålt 71.651 aktier till ett värde av 10,8 miljoner kronor i bolaget. Tommy Sarenbrant ägde 315.886 aktier för totalt 46,9 miljoner kronor vid utgången av september.

Medicinteknikbolaget Arjos styrelseordförande Johan Malmquist har på måndagen köpt 50.000 B-aktier i bolaget i en affär värd drygt 2,1 miljoner kronor.

Aktierna köptes till en genomsnittlig kursen om 42:56 kronor. Efter affären äger ordföranden 200.000 aktier i Arjo, enligt ägardatatjänsten Holdings.

På måndagen noterades också insynsaffärer från såväl Arjos vd Joacim Lindoff som från Christian Stentoft, bolagets nuvarande chefsstrateg som ska bli chef för Arjos globala försäljning, rapporterats. I de fallen rörde det sig om köp av 50.000 respektive 71.452 aktier.

Fertilitetsbolaget Vitrolifes finanschef Patrik Tolf har på måndagen köpt 3.000 aktier i bolaget i en affär värd lite drygt 0,5 miljoner kronor. Den genomsnittliga kursen i affären ligger på 179 kronor. Patrik Tolf äger efter affären 8.500 aktier i Vitrolife, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Även Vitrolifes vd Thomas Axelsson har köpt aktier, närmare bestämt 12.000. Aktierna köptes den 28 oktober till kursen 177 kronor och affären var således värd 2.124.000 kronor, enligt Finansinspektionens insynsrapportering. Enligt ett pressmeddelande från Vitrolife äger Thomas Axelsson efter förvärvet totalt 25.000 aktier i bolaget.

Lindabs styrelseledamot Staffan Pehrson har på måndagen köpt 5.750 aktier i bolaget till kursen 118 kronor. Således uppgår köpeskillingen till nästan 0,7 miljoner kronor. Efter affären äger Staffan Pehrson 15.000 aktier i Lindab, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Industrivärden har i fredags och i måndags köpt totalt cirka 1,5 miljoner B-aktier i Volvo för 270 miljoner kronor. Tidigare ägde Industrivärden 167 miljoner A-aktier och drygt 13 miljoner B-aktier i Volvo, enligt ägaradatjänsten Holdings.

Renewcells styrelseordförande Michael Berg har på måndagen köpt 30.000 aktier i textilåtervinningsföretaget. Affärens värde uppgick till drygt 1,7 miljoner kronor. Aktierna köptes till kurs 57:34 kronor och efter affären äger ordföranden 150.000 aktier i Renewcell, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Nolatos vd Christer Wahlquist har köpt 15.000 aktier i bolaget, för 46:30 kronor styck, eller totalt cirka 0,7 miljoner kronor. Efter ovanstående transaktion äger Christer Wahlquist 262.120 aktier i Nolato, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Bostadsutvecklingsbolaget Bonavas vd Peter Wallin köpte på fredagen 21.039 aktier i Bonava. Aktierna köptes till kursen 29:04 kronor för sammanlagt drygt 0,6 miljoner kronor. Efter transaktionen äger Peter Wallin 51.989 aktier i Bonava, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Maskintillbehörsbolaget Engcons styrelseordförande Annika Bäremo har på fredagen köpt 5.000 aktier i företaget för sammanlagt cirka 300.000 kronor. Kursen i transaktionen var 59:98 kronor per aktie. Annika Bäremo utsågs till ordförande för Engcon tidigare i år. Engcon, som presenterade sin delårsrapport på torsdagen, tillverkar tiltrotatorer och tillhörande redskap för grävmaskiner. Aktien noterades på Nasdaq Stockholm i juni.

Catenas vd Jörgen Eriksson har köpt 3.000 aktier i bolaget på fredagen, för 365 kronor styck eller för totalt cirka 1,1 miljoner kronor. Efter ovan nämnda aktieköp har Jörgen Eriksson 5.000 aktier i Catena, enligt ägardatatjänsten Holdings. Cantena släppte sin delårsrapport för det tredje kvartalet på fredagsmorgonen innan börsöppning.

Per Brilioth har sålt drygt 1,1 miljon aktier i investmentbolaget VEF, där han är styrelseledamot. Aktierna såldes den 26 och 27 oktober till kurserna 2:71 och 2:73 kronor, för sammanlagt drygt 3 miljoner kronor. Efter försäljningen äger Per Brilioth nära 1,7 miljoner aktier i VEF, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Fastighetsbolaget Nyfosas styrelseordförande Johan Ericsson har på fredagen köpt 21.000 Nyfosa-aktier för sammanlagt närmare 1,4 miljoner kronor. Efter transaktionen äger Johan Ericsson 51.000 Nyfosa-aktier, enligt ägardatatjänsten Holdings. Nyfosa offentliggjorde sin delårsrapport för tredje kvartalet den 20 oktober. Johan Ericsson har suttit i Nyfosas styrelse sedan våren 2018.