Aktie Teckningsperioden i bostadsutvecklaren Oscar Properties nyemission och utbyteserbjudande är nu i gång. Men bolagets finanser har stora utmaningar framför sig och signalerna för insiderhållet avskräcker. Vårt generella råd förblir att undvika alla Oscar-aktierna, skriver Marcus Hernhag. 

Oscar Properties ska räddas via en nyemission som sexfaldigar antalet aktier. Varje aktie ger rätt att teckna fem nya till den rabatterade kursen 1,49 kr.

Dessutom genomför bolaget ett utbyteserbjudande där varje preferensaktie frivilligt kan bytas mot 25 nya stamaktier och varje B-preferensaktie kan bytas mot 50 nya stamaktier.

Med en aktiekurs på 3 kr i stamaktien erbjuds du som preffägare motsvarande 75 kr för preferensaktien och 150 kr för B-preferensaktien. Aktierna handlas nu något under det, men trots en viss rabatt är det inget att kasta sig över för stamaktien och därmed värdet på erbjudandet riskerar att fortsätta falla. Det är dessutom långt under de ursprungliga tvångsinlösenkurserna på 350 kr respektive 550 kr.

Om alla nyemissioner och erbjudanden fulltecknas nästan åttafaldigas antalet stamaktier i Oscar Properties. Bolagets finanser har stora utmaningar framför sig och signalerna från insiderhållet avskräcker.

Storägaren och grundaren Oscar Engelbert gjorde sig av med sina preferensaktier i tid på höga kurser. Nu när bolaget ska räddas genom nyemissioner tecknar han bara för en tredjedel av de stamaktier han äger. Med 33,8 procent av kapitalet är 25 miljoner ganska lite i åtagande då det utgör endast 10 procent av nyemissionslikviden på 249 miljoner kr.

Tillsammans med Backahill, Kvalitena och Mats Gabrielsson finns åtaganden att teckna sammanlagt 90 miljoner kr. Det utgör låga 36 procent av företrädesemissionens 249 miljoner i likvider.

Nu räcker inte det för Oscar Properties då man behöver 1660 miljoner kr i rörelsekapital under det kommande året. Försäljningar av fastigheter och bostadsrätter samt ersättning från samarbetspartners samt förlängning av befintliga lån och upptagande av byggnadskrediter ska fylla gapet.

Osäkerheterna kring finansieringen gör att det bästa är att undvika bolaget. Det är förvisso sent att sälja, men stamaktien är definitivt inte värd sin risk. Fråga bara storägaren som inte tecknar sig fullt ut.

Skulle det lösa sig är förstås den kursmässiga uppsidan stor, men sammantaget är det inte värt risken än. Vårt generella råd förblir att undvika alla Oscar-aktierna.

Äger du preferensaktier är rådet i vart fall att avstå erbjudandena. Även om du hjälper bolaget överleva genom att få stamaktier istället är den ”valutan” helt enkelt mycket sämre än du har i form av preferensaktierna.