Så gör du med dina Eniro-aktier

Publicerad 2017-04-05 06:46

Aktie Lika sannolikt som att Eniros försäljning i takt med att åren går blir allt mindre blir antalet aktier allt fler. Svaga finanser och nyemissioner har länge varit ett återkommande tema.

Eniros finanser ska i en serie åtgärder stärkas så de räntebärande lånen minskar med totalt 828 miljoner kr samt att bolaget blir av med preferensaktierna. Aktieägarna ska ta beslut på årsstämman den 9 maj. Alternativet om det blir ett nej är företagsrekonstruktion, vilket är steget ifrån konkurs. Vid årsskiftet hade Eniro banklån på totalt 1,44 miljarder kr.

Privata Affärer har länge avrått från Eniros preferensaktie. Erbjudandet från Eniro blir att du får 1290 nya stamaktier för varje preferensaktie och accepttiden är 12-31 maj. Teckningskursen rent formellt är 31 öre, vilket betyder att inlösenkursen blir 400 kr. Det är lägre än de 480 kr som tidigare varit inlösenkurs.

Än värre för dig som preferensaktieägare är att stamaktierna du får nu pressas i kurs. Eniro-aktien är nere på drygt 22 öre, så egentligen är erbjudandet att du får lösa in dina preferensaktier till inlösenkursen 290 kr. Väldigt mycket lägre än den gamla inlösenkursen.

Ytterligare lite värre kan det bli om stamaktien fortsätter falla i värde. Eniro ska genomföra en nyemission av stamaktier på 275 miljoner kr med teckningstiden 28 juni till 12 juli. Enkelt uttryckt sker det till en utlovad rabatt på 30 procent jämfört med kursen som råder efter att erbjudandet till preferensaktieägarna genomförts. Stamaktien riskerar att falla framöver då alla vet att det är många nya aktier på gång och att ju lägre teckningskursen blir är desto fler nya aktier krävs det för att få in de 275 miljonerna.

Hur mycket eller snarare lite du som preferensaktieägare får är därmed osäkert. Då preffens kurs är 131,90 kr är det en rejäl rabatt mot de i nuläget 290 kr i form av stamaktier som du får via erbjudandet. Trots allt har kursen hoppat upp från de 91-95 kr som rådde strax innan räddningspaketet. Vårt råd är därför att sälja Eniros preferensaktie.

Långsiktigt är vårt råd även att undvika stamaktien. Bolagets försäljning har sedan 2009 fallit varje år. Även om det finns chans till upprekyl i aktien i sommar när och om alla emissioner är avklarade och bolaget ser ut att överleva finns det inget som sett över längre tid talar för Eniro.