Så går det för dagens börsnykomlingar

Publicerad 2017-12-14 09:04

Notering (uppdaterad) Noteringsyran fortsätter på torsdagen då två nya bolag börjar handlas på First North. Det handlar om bioteknikbolaget Bio-Works samt FlexQube som tillhandahåller anpassningsbara industriella vagnar för förbättrad internlogistik. Båda steg över sina respektive teckningskurser men uppgångarna mattades successivt av under förmiddagen.

Bioteknikbolaget Bio-Works tog i samband med sin övertecknade listning på Nasdaq First North in cirka 80 miljoner kr före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 7,5 miljoner kr. Netto väntas emissionen alltså tillföra 72,5 miljoner kr. En av ankarinvesterarna är kändiskriminologen Leif GW Persson.

Teckningskursen låg på 11 kr men några minuter efter börsöppning handlades aktien för 13,95 kr vilket motsvarar en uppgång på 26,8 procent. Aktien föll dock successivt tillbaka under förmiddagen och handlades strax efter lunch runt 7 procent över teckningskursen.

Det är den fjärde emissionen för Bioworks sedan 2014 och frågan är om det kommer att behövas ytterligare kapitalinjektioner.

– Om det gör det är det av offensiva skäl. Pengarna vi tar in nu är tänkta att räcka tills vi gör ‘break-even’ och det är tre till fyra år bort i vår ambition, säger Bio-Works vd Mats Johnson till Nyhetsbyrån Direkt.

Dagens andra debutant heter FlexQube som tillhandahåller anpassningsbara industriella vagnar för förbättrad internlogistik inom distribution, tillverkning och lager.

Bolaget gjorde nyligen en nyemission till priset 30 kr per aktie som tillförde 40 miljoner kr före emissionskostnader. Erbjudandet övertecknades ”kraftigt” enligt bolaget. Totalt inkom drygt 7 600 anmälningar, varav 3 200 tilldelades aktier.

Några minuter efter börsöppning handlades aktien för 33,60 kr vilket motsvarar en uppgång på 12 procent. Aktien föll dock successivt tillbaka under förmiddagen och handlades runt 7 procent upp strax efter lunch.

Av emissionslikviden på 40 miljoner kronor avses 16 miljoner användas till att utöka försäljnings- och marknadsföringsorganisationen, 7 miljoner ska gå till produktutveckling, 6 miljoner till att förbättra och bygga ut bolagets logistik- och materialflöde samt 4 miljoner till att effektivisera och förbättra interna processer och verktyg.

Grundarna Per Augustsson, Anders Fogelberg och Christian Thiel hade genom teckningsåtaganden åtagit sig att teckna aktier uppgående till 0,6 miljoner krr vardera. I tillägg hade styrelseordförande Ulf Ivarsson lämnat teckningsåtagande om att teckna 3 000 aktier, motsvarande 90 000 kr.

Den befintliga aktieägaren Didner & Gerge hade genom teckningsåtaganden åtagit sig att teckna aktier för 9,7 miljoner kr, motsvarande 24 procent av erbjudandets aktier. Därmed väntades Didner & Gerges innehav öka till 9,8 procent.

Flera styrelseledamöter och ägare har tecknat så kallade lock-up-avtal, vilket innebär att de inte kan sälja aktier i bolaget under en viss tid, såvida ägarna inte får ett medgivande från Avanza som är Certified Advisor för Flexqube.

{Chart}