Aktie Specialpapperstillverkaren Nordic Paper, som debuterar på börsen på torsdagen öppnade nedåt och handlades för cirka 38 kr 15 minuter efter börsöppningen. Det preliminära kursintervallet på 40-52 kr per aktie värderade Nordic Paper till 2,68-3,48 miljarder kr inför börsnoteringen.

Nordic Paper har goda förutsättningar att växa på världsmarknaden och samtidigt hantera covid-19-pandemin som i viss utsträckning har påverkat efterfrågan på bolagets produkter.

Det säger Nordic Papers vd Anita Sjölander i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt inför börsnoteringen där erbjudandet består av aktier från den kinesiska huvudägaren.

Nordic Paper har pappersbruk i de svenska orterna Säffle, Bäckhammar och Åmotfors, samt i norska Greåker. Bolaget tillverkar och säljer specialpapper inom segmentet kraftpapper, som kan konverteras till exempelvis papperssäckar, och inom segmentet ”greaseproof”-papper, där slutprodukten kan bli bakplåtspapper och muffinsformar.

Hela 95 procent av Nordic Papers försäljning exporteras.

Inom greaseproof-papper riktar ni er globalt, men inom kraftpapper främst till Europa. Varför?

”Inom kraftpapper når vi våra kunder på Europamarknaden snabbt, både med material och teknisk support. Det tycker vi är en fördel. Greaseproof-papper har en högre prisnivå, vilket tillåter en högre fraktkostnad”, svarar Anita Sjölander.

Vilka faktorer driver efterfrågan på era produkter?

”Hållbarhetsfrågan är en otroligt viktig faktor i vår tillväxt. Konsumenter vill gärna göra medvetna val när man väljer förpackningsmaterial. En annan faktor är lagstiftning. Ett exempel på det är direktivet om att mycket engångsartiklar ska ersättas. Skatter, som exempelvis i Sverige på plastpåsar, är en annan faktor, men även annan lagstiftning såsom inom kemikalieområdet: vi använder inte PFAS-kemikalier – flourkarboner – vid tillverkning av vårt greaseproof-papper. Det är därför vi beskriver oss som ‘natural greaseproof’ i varumärkessammanhang”, säger Nordic Paper-chefen.

”Andra faktorer är våra matvanor – vi äter ute, går på kafé och tar med oss mat hem. Befolkningstillväxt, urbanisering och globalisering är också trender som stödjer vår affär”, tillägger Anita Sjölander.

 

https://youtu.be/3vXbdioFgOcimage

Foto: Nyhetsbyrån Direkts reporter Johan Lind intervjuar Nordic Papers vd Anita Sjölander till höger.

 

Hur har ni klarat coronakrisen?

”Inledningsvis såg vi bara begränsade effekter av pandemin. Det blev ‘gungor och karuseller’ där vi å ena sidan sålde mindre till restaurangsektorn och professionell matindustri medan vi sålde mer bakplåtspapper eftersom folk började baka mer hemma. Det drev också ökad efterfrågan på exempelvis säckar till mjöl. Vidare såg vi ökad efterfrågan från kunder som använder våra papper för att skydda plexiglas. Samtidigt ser vi minskad efterfrågan i vissa länder där man har haft nedstängningar under längre tid och där vi vänder oss till restauranger.”

Hur påverkas ni av trenden med ökad återvinning?

”Vår produkt är biobaserad. Eftersom den är i kontakt med livsmedel måste den vara ren och vi använder därför nyfibrer för de här starka papperna. Sedan är det jättebra att fibern har ett liv efteråt och kan återvinnas.”

Ni exporterar 95 procent – hur hanterar ni varutransporterna till och från bolaget ur ett miljöperspektiv?

”Våra produktionsenheter har olika förutsättningar. I vissa fall får vi transportera med lastbil ned till hamnar i Sverige. I Norge har vi också nära till en hamn där vi kan lasta ut direkt. Där vi behöver transportera på lastbil arbetar vi med att hålla en hög fyllnadsfaktor för att minska påverkan per ton av vår produkt.”

Påverkas Nordic Paper av trenden med ökad e-handel och minskad fysisk detaljhandel?

”Även e-handeln jobbar med att ersätta sina plastpåsar med pappersbaserade förpackningar, så det är positivt. Inom detaljhandeln hittar man främst vårt papper inom livsmedelsområdet när man ska bära hem produkter från handeln, och även om man lägger frukt & grönt i en papperskasse. Där ser vi inte någon direkt påverkan.”

Nordic Paper har pågående och beslutade investeringar om drygt 100 miljoner kronor, samt planerade men ej beslutade investeringar på cirka 1,2 miljarder kronor.

Ni tar inte in nya pengar vid noteringen, utan de aktier som säljs erbjuds av huvudägaren. Klarar Nordic Paper sina kommande investeringar med egna medel?

”Ja, våra planer har ingen koppling till noteringen utan det som ligger i planen kommer vi att finansiera med medel vi har i kassan och vårt starka kassaflöde.”

Ni möter konkurrens från bland annat börsnoterade Billerud Korsnäs inom kraftpapper och Ahlström-Munksjö inom greaseproof-papper. Hur många svenska bolag finns det utrymme för på den globala pappersmarknaden och vad ser du för eventuella konsolideringsmöjligheter?

”Det är ju ingen slump att det finns så många bolag i den svenska branschen med tanke på råvaran som vi har här och lång historisk teknikutveckling. Marknaden växer, så det finns plats för oss alla att växa. Om vi tittar på konsolideringsmöjligheter så gör den relativt sett lilla storleken på Nordic Paper att vi inte kommer att driva en konsolideringsagenda. Det som är intressant för oss är möjliga tilläggsförvärv som matchar in i våra segment.”

Er huvudägare finns i Kina. Säljer ni era produkter där?

”Ja, absolut. Vi fanns i Kina som marknad redan innan Shanying International köpte Nordic Paper 2017. Vi finns där inom båda segmenten kraftpapper och natural greaseproof.”

Ni har som finansiellt mål att växa 2-4 procent per år och att ha en ebitda-marginal på 20 procent. Vad ser du som de största utmaningarna för att klara av målen framöver?

”Vi har ju vuxit organiskt år från år under lång tid. Vi har gjort det fantastiskt bra och lyckats öka försäljningen och vårt resultat. Vi ser inte några nya utmaningar vid horisonten som vi inte redan hanterar i dag. På kort sikt är covid-19-pandemin och hur det ser ut med nedstängningar självklart en fråga framöver”, säger Anita Sjölander.

Företaget hade inga ankarinvesterare i börsprospektet.

Hur är intresset från institutionella investerare för er notering?

”Vi uppfattar det som ett stort intresse från dem. Vi har haft många bra möten. De har varit pålästa och ställt initierade frågor. Många av dem uppskattar vår hållbarhetsprofil och att vi har en produkt att erbjuda marknaden baserat på förnyelsebar råvara som har möjlighet till matkontakt och som är biologiskt nedbrytningsbar”, svarar Anita Sjölander.

Kursen i aktieerbjudandet i Nordic Paper fastställdes efter ett anbudsförfarande till 43 kronor, vilket var i den lägre delen av det preliminära intervallet som var 40-52 kronor.

Erbjudandet bestod av aktier från den kinesiska huvudägaren Shanying International. Ingen nyemission gjordes av Nordic Paper.

Bolaget beskrev intresset som ”mycket starkt” utan att ange exakt teckningsgrad.

”Jag är stolt och glad över det stora intresse både svenska och utländska investerare har visat för vårt bolag och den strategi vi stakat ut. Vi ska förvalta deras förtroende väl. Tillsammans med våra över 5.000 nya aktieägare ska vi fortsätta att utveckla Nordic Paper och offensivt ta tillvara de möjligheter som det ökade intresset för våra hållbara produkter skapar”, sade vd Anita Sjölander när erbjudandeutfallet presenterades på torsdagsmorgonen.