Aktier Två bolag debuterade på fredagen på First North. Både Albert och Emilshus steg i den inledande handeln. För ett av bolagen var uppgången riktigt rejäl.

Den appbaserade utdelningsplattformen Albert debuterade på First North. Bolaget, som formellt heter eEducation, värderas till 600 miljoner kronor baserat på teckningskursen 49 kronor. Erbjudandet blev enligt bolaget ”kraftigt övertecknat”.

Aktien handlades för som mest 67 kronor i den inledande handeln vilket motsvarar en uppgång på cirka 37 procent. Men kursen föll snabbt tillbaka och en kvart efter börsöppning bytte aktier ägare vid nivån 57,45 kronor vilket motsvarar en uppgång på 17,2 procent.

Albert gjorde inför sin notering på First North en emission som blev kraftigt övertecknat enligt bolaget som nu tillförs fler än 6.500 nya aktieägare.

En annan av dagens debutanter heter Emilshus. Den nyemission av preferensaktier som fastighetsbolaget gjorde inför notering på First North blev kraftigt övertecknad enligt bolaget som nu tillförs cirka 7.600 nya preferensaktieägare.

Priset per preferensaktie var 27,60 kronor men en kvart efter  börsöppning handlades aktien för 29,35 kronor, en uppgång på cirka 6,3 procen.