Noteringar Tre nya bolag började i dag handlas på First North och Spotlight. Samtidigt bytte ett annat bolag lista från NGM till Spotlight.

Nordic Asia är ett svenskt investmentbolag med fokus på investeringar i primärt börsnoterade kinesiska bolag som fokuserar på inhemsk konsumtion.

Teckningskursen låg på 8,05 kr per aktie vilket exakt motsvarade substansvärdet per aktie den 6 december. Bolaget fick över 3000 nya aktieägare.

Några minuter efter att handeln inleddes på First North handlades aktien för 6,50 kr, en nedgång med 19 procent jämfört med teckningskursen.

–Det är verkligen kul att se det goda intresset som finns för vårt investmentbolag och för vårt investeringsfokus, där vi ser ett allt växande behov bland nordiska investerare att öka sin portföljallokering till vår sektor. Vår målsättning för Nordic Asia är att genomtränga denna marknad genom en lokal närvaro, och via vårt investmentbolag strategiskt äga välskötta innehavsbolag nu när de befinner sig i en tillväxtfas, säger Nordic Asias vd Yining Wang i ett pressmeddelande.

 

Case Group är en fondförvaltare som specialiserat sig på placeringar i företagsobligationer. Intresset för att delta i emissionen i samband med noteringen på First North var mycket stort och erbjudandet tecknades till 1027 procent.

Teckningskursen låg på 18,80 kr och 2 800 aktieägare fick tilldelning.

Några minuter efter börsöppning handlades aktien för 20,75 kr, drygt 10 procent över teckningskursen. 

– Det stora intresset för att investera i vårt företag och vår tillväxt är fantastiskt att se. Vi är tacksamma för förtroendet och välkomnar alla nya aktieägare till Case Group, säger Case Groups vd Johan Andrassy i ett pressmeddelande.

 

BPC Instruments är ett biotechbolag som säljer och utvecklar automatiserade analysverktyg som används vid bioteknisk analys.

Teckningskursen låg på 20,50 kr per aktie och erbjudandet tecknades till 101 procent. Några minuter efter att handeln inleddes på Spotlight Stock Market handlades BPC Instruments för 17,50 kr – ner 14 procent mot teckningskursen. 

– BPC Instruments har utvecklat och sålt automatiserade, analytiska instrument som möjliggör effektivare, tillförlitligare och högre kvalitet på forskning och analys inom ett brett spektrum av biotekniska industrier över 15 år. Resultatet är betydande minskningar av tidsåtgång och arbetskraftskrav för att utföra analyser. När vi nu tar steget ut i en noterad miljö kommer vi att kunna ta tag i det momentum vi upplever och bredda vårt produktutbud till nya marknader – både globalt och vertikalt, säger BPC Instruments vd Jing Liu i ett pressmeddelande.

 

Fastighetsbolaget Randviken började i dag handlas på First North efter flytt från NGM. Dagen till ära har bolaget också släppt nya finansiella mål. Detta sker mot bakgrund av att det på kort tid vuxit snabbt och uppnått några av sina viktiga milstolpar, skriver bolaget.

Bland de nya målen finns att fastighetsportföljen ska ha ett underliggande värde på minst 20 miljarder innan utgången av 2025. Tidigare mål var 10 miljarder i slutet av 2023. Styrelsen kommer också att undersöka förutsättningarna för att notera aktien på Nasdaq Stockholms huvudlista, ett besked som alltså kommer samma dag som aktien flyttar från NGM till First North.

Fem minuter efter börsöppning hade fortfarande inga avslut genomförts.