Så går det för dagens fem börsnykomlingar

Publicerad 2017-06-21 09:23

Notering Inte mindre än fem bolag premiärhandlas i dag på First North och Nasdaq Stockholm. Så här går det för nykomlingarna.

På Stockholmsbörsens huvudlista Nasdaq Stockholm har två bolag gjort entré i dag. Bonesupport, som gör injicerbara biokeramiska bentransplantat, fick till slut en teckningskurs på 29 kr vilket var i mitten av ursprungsintervallet på 27-29 kr. Några minuter efter börsöppning handlades aktien för 30,10 kr vilket innebär en uppgång på 3,8 procent.

Momentum Group är en avknoppning av B&B Tools. Sista avslutet för B&B Tools med rätt till utdelning av aktier i Momentum Group låg på 213,50 kr. I torsdags föll sedan aktien 31 procent och Momentum Groups aktie prissattes till 67,25 kr. Tio minuter efter börsöppning handlades Momentum Groups aktie för 74,25 kr.

På First North var det bland annat premiär för Trianon, ett fastighetsbolag med fokus på Malmö. En kvart efter börsöppning handlades aktien för 52,50 kr vilket är 9,4 procent högre än teckningskursen på 48 kr.

Medicinteknikbolaget Sedana Medical hade en teckningskurs på 19,50 kr men handlades runt 23,50 kr i den inledande handeln. Det innebär en uppgång på dryga 20 procent.

Quartiers Properties är en svensk fastighetsutvecklare på spanska solkusten. Preferensaktien är sedan tidigare noterad på NGM men flyttades i dag till First North. Detta samtidigt som stamaktien började handlas på samma lista. nu finns stamaktien på First North.  I maj genomförde bolaget en företrädesemission av stamaktier för befintliga aktieägare. Teckningskursen var 15 kr per stamaktie och det var också så mycket som aktien handlades för när handeln inleddes i dag.